ad vitam æternam
  Çorum Saati
2017 Bahar Dönemi Sınav Duyuruları
Sınav duyurusu pdf
Sınav salonları pdf

İDARİ YARGI (SBKY)

20 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 10.00 (206–207)

Kapsam

İdarenin denetimi ve yargısal denetimin önemi

İdarenin yargısal denetiminde sistemler

Fransa’da idari yargının gelişimi

Türkiye’de idari yargının gelişimi ve özellikleri

İdari yargı kuruluşları, yapısı, işleyişi, görev ve yetkileri

Görev dağılımı ve görev uyuşmazlıkları

İdari yargının kapsamı

İdari yargının görev alanının belirlenmesinde ölçütler

Uyuşmazlık Mahkemesi

Sınav tarzı ve ilkeleri

Çoktan seçmeli soru

(soru sayısı+5 dakika süre)

Kaynak kullanmak yasaktır

Tavsiye

Derste üzerinde durulan sorular üzerinde çalışılması

Gözübüyük, Yönetsel Yargı

İdari Yargı MevzuatıTÜRK ANAYASA DÜZENİ (SBKY)

20 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 18.00 (202–203–205–206)

Kapsam

Divanı Hümayun

Osmanlı modernleşmesi

Osmanlı’da anayasal belgeler

1876 Kanuni Esasi ve 1909 değişiklikleri

1921 Anayasası

1924 Anayasası

CHP dönemi

Çok partili hayata geçiş

DP dönemi

1961 Anayasası yapılışı ve özellikleri

1971 Muhtırası ve anayasa değişiklikleri

12 Eylül Darbesi

1982 Anayasasının yapımı

Referandum/Plebisit ayrımı

1982 Anayasasının sistematiği

Sınav tarzı ve ilkeleri

Çoktan seçmeli soru (soru sayısı+5 dakika süre)

Kaynak kullanmak yasaktır

Tavsiye

Derste üzerinde durulan sorular üzerinde çalışılması

Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri

Dinler, Osmanlı İdari Yapısı

Önceki ve şimdiki anayasa metinleri
İNSAN HAKLARI (HUZEM)

20 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 19.00 MYO

Kapsam

Hak, özgürlük, insan hakları ve bağlantılı kavramlar

İnsan haklarının felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi

İnsan haklarının özellikleri

İnsan haklarının sınıflandırılması

Osmanlı’da ve Türkiye’de insan haklarının gelişimi

(ders materyallerine göre ilk 6 hafta konuları)

Sınav tarzı ve ilkeleri

Çoktan 20 seçmeli soru

Süre 30 dakika

Kaynak kullanmak yasaktır

Sınav HUZEM tarafından MYO’da uygun bir salonda yapılacaktır

Tavsiye

Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku

Kalabalık, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (AÖF)

Dinler, Ders slaytları ve videoları (HUZEM)

Soru bankasına bakmanız önerilir (www.veyseldinler.com)

Lütfen sınav yerinizi önceden öğreniniz ve sınavın uygulanmasında bir sorun yaşamayınız.

Facebook grubunu takip ediniz:
https://www.facebook.com/groups/HUZEMinsanhaklariVD/ANAYASA HUKUKU (İşletme)

21 Mart 2017 Salı

Saat: 13.00

(Z/01–104–108)

Kapsam

Siyasal düzen, devlet ve egemenlik

Anayasacılık hareketleri

Anayasa ve anayasa türleri

Asli ve tali kurucu iktidar

Anayasanın değiştirilmesi (1982 AY göre)

Yasama

Yürütme

Yargı (genel ve Türk yargı düzeni)

Hükumet sistemleri

Sınav tarzı ve ilkeleri

Çoktan seçmeli soru

(soru sayısı+5 dakika süre)

Her türlü kaynak kullanmak yasaktır

Tavsiye

Geçmiş yılların sorularına bakılabilir
 (www.veyseldinler.com)

Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş

Teziç, Anayasa Hukuku
BORÇLAR HUKUKU (SBKY – İktisat)

27 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 11.00

(SBKY – Z/01–102–105–107–110–203)

(İktisat – 201–202–204–205–206–207)

Kapsam

Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları

Borç ilişkisi ve sorumluluk

Hukuki işlemler ve sözleşme

Sözleşmelerin kurulması, şekli, yorumu, konusu

İlan yoluyla ödül sözü verme

Genel işlem koşulları

İrade uyuşmazlıkları

Aşırı yararlanma

Temsil

Haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri

Borcun ifası ve borçların ifa edilmemesi

Alacaklının ve borçlunun temerrüdü

Müteselsil borçluluk

Sınav tarzı ve ilkeleri

Çoktan seçmeli soru (soru sayısı+5 dakika süre)

Kaynak kullanmak yasaktır

Tavsiye

Derste üzerinde durulan sorular üzerinde çalışılması

Akıntürk-Karaman, Borçlar Hukuku

Türk Borçlar Kanunu 17.03.2017 09:17:00
Fotoğraflar
Videolar

  • Online ziyaretçi sayısı : 3
  • Günlük ziyaretçi sayısı : 103
  • Aylık Ziyaretçi sayısı : 10168
  • Toplam ziyaretçi sayısı : 1331889
  • IP Numaranız : 54.198.86.28

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOKİ Yerleşkesi 19040 Çorum
yazışma adresi / for correspondence
PK 45 Çorum Türkiye
veysel@veyseldinler.com
 
Bu sitede yer alan yazı ve görseller ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Veysel Dinler'e
 aittir. Söz konusu içerik ve görseller eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde
 ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. Yayın ve fotokopi yoluyla çoğaltma için lütfen e-posta yoluyla izin isteyiniz.

Designed & Coded by Görkem Bektaş