ad vitam æternam
  Çorum Saati
2012 Bahar Sınavlarıyla ilgili duyurular


Öğr.Gör. Veysel Dinler
2012 BAHAR SINAVLARI

GENEL KURALLAR

• Mavi tükenmez kalem kullanmak zorunludur.
• Numara sırasına göre oturmak zorunludur. Bu sebeple sınav salonuna önceden gelerek, oturacağınız yeri önceden tespit ediniz.
• Sınavda sadece verilen kâğıdı kullanabilirsiniz. Ek kâğıt almak yasaktır.

GENEL TAVSİYELER

• Sınav süresi, soruları cevaplayabileceğiniz süre hesaplanarak belirlenmiştir. Bu sebeple sınav başlar başlamaz sorulara göz atınız ve hangi soruya ne kadar süre ayıracağınızı belirleyerek hareket ediniz.
• Sınav kâğıdını ölçülü kullanınız. Gereksiz bilgiler yerine cevabın özünü yazınız.
• Sınav Yönergesini mutlaka okuyunuz.
• Sınavlarla ilgili olarak hazırladığımız Yazılı Sınavlar ve Sorunlar adlı yazımızı okumanız yararınızadır.


CEZA USUL HUKUKU

• Sınavda (anlatım sorusu, tek kelimelik kısa cevaplı sorular ve doğru/yanlış soruları olmak üzere 3 tip soru sorulacaktır)
• En son işlenen ders ve verilen notlar olmak üzere, vizeler öncesi planlanan bütün konular sınava dâhildir: Ceza muhakemesinin tanımı, amacı, kaynakları ve uygulama alanı, Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, Ceza muhakemesinin süjeleri: hâkim, savcı, kolluk, müdafii, sanık, katılan, bilirkişi, tanık, ceza muhakemesi şartları ve işlemleri, 12 öfkeli adam.
• Mevzuat kullanmak serbesttir. Diğer kaynakları kullanmak yasaktır.


İDARİ YARGI

• Sınavda (anlatım sorusu, tek kelimelik kısa cevaplı sorular ve doğru/yanlış soruları olmak üzere 3 tip soru sorulacaktır)
• Sınavın kapsamı: İdarenin denetimi ve yargısal denetim. İdari yargıya hakim olan ilkeler. İdari yargı tarihi, Türk idari yargı teşkilatı: ilk derece mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay ve AYİM. Sayıştay ve YSK. Uyuşmazlık Mahkemesi. Görev, yetki, uyuşmazlıklar ve idari yargının görev alanı.
• Sınav öncesi önerilen ders kitabı yanında şu eserlerin okunması önerilmektedir:
o Ramazan ÇAĞLAYAN, (2010) “idari Yargı Reformu”, SETA Yargı Raporu, ss. 25-40.
(www.setav.org)
o Ülkü AZRAK, (2008), “Türkiye’de İdari Yargının Bağımsızlığı”, Anayasa Yargısı, S.25, ss. 213-225.
(http://www.anayasa.gov.tr)
o Doğan BAYAR, (2005), “Sayıştay’ın Anatomisi”, Maliye Dergisi, S. 148, ss. 63-81.
(http://www.sgb.gov.tr)
o Levent GÖNENÇ, (2009),“Yüksek Seçim Kurulunun ‘Mahkeme’ Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Mümtaz Soysal'a Armağan içinde (Der: C. Eroğul, İ. Ertuğrul, S. Esen, F. Sağlam, M. Sevinç), Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara.
(http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr)
o Onur KARAHANOĞULLARI, (2005), Türkiye’de İdari Yargı Tarihi, Doçentlik Çalışması İnternet Paylaşımı Ankara. (sadece 1. Bölüm)
(http://politics.ankara.edu.tr)


TÜRK ANAYASA DÜZENİ

• Sınavda (anlatım sorusu, tek kelimelik kısa cevaplı sorular ve doğru/yanlış soruları olmak üzere 3 tip soru sorulacaktır)
• Sınavın kapsamı: Anayasacılık ve Osmanlı-Türkiye anayasal gelişmeleri. 1982 Anayasası yapılışı, özellikleri ve sistematiği. Anayasanın temel ilkeleri ile temel haklar ve özgürlükler.
• Anayasa kullanmak serbesttir. Diğer kaynakları kullanmak yasaktır.
• Sınav öncesi önerilen ders kitabı yanında şu eserlerin okunması önerilmektedir:
o Mustafa ERDOĞAN, (2011), Türkiye’de Siyaset ve Anayasalar, Liberte, Ankara.
o Bülent TANÖR, (2010), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul.

UYARI (TÜM DERSLER İÇİN)

• Anlatım sorusu (3X20= 60), doğru yanlış (2X10=20) ve tek kelimelik sorular (2X10=20).
• Sınav süreleri 40-45 dakika olarak planlanmaktadır.
• Bu bilgiler belirlenen tarihlerde yapılacak sınavlara uygulanması planlanmaktadır. Öğretim görevlisi sınavların tipini, soru adedini veya soruların puanını; sınav sürelerini değiştirebilir.
• Sınavlarda sadece mevzuat kullanmak serbest, diğer kaynakları kullanmak yasaktır. Bununla birlikte sınavda mevzuat kullanılmasına izin verilmeyeceği gibi, kaynak açık sınav da yapılabilir. Bu sebeple kitap ve notlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.
• Mevzuat açık sınavda, mevzuatın iç kısmında maddeyi açıklayıcı notlar sorun teşkil etmez. Ancak mevzuat kapağındaki notlar ile madde ile ilgisi olmayan notlar kopya olarak değerlendirilir.


Başarılar dilerim.
18.03.2012 14:46:00
Fotoğraflar
Videolar

  • Online ziyaretçi sayısı : 61
  • Günlük ziyaretçi sayısı : 448
  • Aylık Ziyaretçi sayısı : 11218
  • Toplam ziyaretçi sayısı : 1332939
  • IP Numaranız : 54.224.133.152

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOKİ Yerleşkesi 19040 Çorum
yazışma adresi / for correspondence
PK 45 Çorum Türkiye
veysel@veyseldinler.com
 
Bu sitede yer alan yazı ve görseller ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Veysel Dinler'e
 aittir. Söz konusu içerik ve görseller eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde
 ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. Yayın ve fotokopi yoluyla çoğaltma için lütfen e-posta yoluyla izin isteyiniz.

Designed & Coded by Görkem Bektaş