ad vitam æternam
  Çorum Saati
Makaleler / Articles (Kitap / Book)
Fotograf Veysel Dinler
Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi Crime Scene Investigation Authorization of the Law Enforcement
Suç Analizi - I (Ed. Mustafa Kaygısız ve Hanefi Sever) Crime Analysis-I (Ed. Mustafa Kaygısız and Hanefi Sever)
Adalet Yayınevi, Ankara, (ss. 115-129) Adalet Publishing, Ankara, (pp. 115-129)
 ISBN – 975–6385–75–8 Detay / Details >>
Fotograf Veysel Dinler
Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım Multiple Approaches to Victimization
Suç Mağdurları (Ed. Halil İbrahim Bahar) Crime Victims, (Ed. Halil İbrahim Bahar)
Adalet Yayınevi, Ankara, 2006, (ss. 49–71) Adalet Publishing, Ankara, 2006 (pp. 49–71)
 ISBN: 9944–416–02–9 Detay / Details >>
Fotograf Veysel Dinler
Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği) Methods of human trafficking for sexual exploitation and victims of trafficking (city of Isparta case)
Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, (Ed. S. Özeren, M.A. Sözer ve O.Ö. Demir) ransnational Crimes: From Local to Global, (Ed. S. Özeren, M.A. Sözer and O.Ö. Demir)
Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2010 (ss. 189-215) Polis Akademisi Publishing, Ankara, Turkey 2010 (pp. 189-215)
 ISBN – 978-975-8657-60-5 Detay / Details >>
Fotograf Yüksel Metin ve Veysel Dinler
Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları The Constitutional Limits of Jus Puniendi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılı Armağanı The 50th Anniversary Volume for Turkish Constitutional Court
(ed. A. Altan ve diğ.) Ankara, 2012 (ss. 1-54) (ed. A. Altan et al.) Ankara, 2012 (pp. 1-54)
 ISBN: 978-975-7427-39-1 Detay / Details >>
Fotograf Veysel Dinler
"Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye'de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma" The constitutional principles of criminalization and penalization: (A comparative study to contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey
Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar, (ed.) Bertil Emrah Oder New Approaches to Constitutional Studies, (ed.) Bertil Emrah Oder
Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, ss. 301-352 Oniki Levha Publishing, Istanbul, 2013, pp. 301-352
 978-605-152-012-4 Detay / Details >>
Fotograf Veysel Dinler
“AB İlerleme Raporu Yoluyla Ceza Hukukunda Uyumlaştırma: Türkiye'de Ceza Reformu Örneği" “Providing harmonisation in the criminal law by way of EU regular progress reports: criminal law reform in Turkey”
Yurttaş, Devlet ve Uluslararası Toplum Obywatel Państwo Społeczność Międzynarodowa (Citizen State International Community)
(ed. Ewelina Cala-Wacinkiewcz, Daniel Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska), C.H. Beck, Varşova, ss. 599 – 616 (ed. Ewelina Cala-Wacinkiewcz, Daniel Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska), C.H. Beck, Warsaw, pp. 599 – 616
 ISBN: 978-83-255-6839-9 Detay / Details >>
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Fotoğraflar
Videolar

  • Online ziyaretçi sayısı : 82
  • Günlük ziyaretçi sayısı : 182
  • Aylık Ziyaretçi sayısı : 10247
  • Toplam ziyaretçi sayısı : 1331968
  • IP Numaranız : 54.198.86.28

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOKİ Yerleşkesi 19040 Çorum
yazışma adresi / for correspondence
PK 45 Çorum Türkiye
veysel@veyseldinler.com
 
Bu sitede yer alan yazı ve görseller ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Veysel Dinler'e
 aittir. Söz konusu içerik ve görseller eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde
 ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. Yayın ve fotokopi yoluyla çoğaltma için lütfen e-posta yoluyla izin isteyiniz.

Designed & Coded by Görkem Bektaş