Anayasacılık ve İnsan Hakları [Yüksek Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler
2. Hafta Egemenlik anlayışındaki değişim ve iktidarın sınırlandırılması
3. Hafta Erken anayasacılık hareketleri
4. Hafta Çeşitli yönleriyle anayasa kavramı ve anayasaların içeriği
5. Hafta Çağdaş anayasacılık
6. Hafta İnsan hakları kavramının ortaya çıkışı
7. Hafta İnsan haklarının özellikleri ve temelleri
8. Hafta İlk dönem insan hakları belgeleri
9. Hafta II. Dünya Savaşı ve sonrası
10. Hafta Hakları ve özgürlüklerin tasnifi ve anayasa sistematiği
11. Hafta Hakların sınırlandırılması ve OHAL
12. Hafta Anayasacılık ve insan hakları ilişkisi: hakların ulusal koruması
13. Hafta Bireysel başvuru
14. Hafta İnsan haklarının uluslararası koruması

Ders Kitapları [Önerilen]

anayasal demokrasi

Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2018

sartori

Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği(çev. Ergun Özbudun), Yetkin, Ankara, 1997

anasayasacılık ve demokrasi

Ergun Özbudun, Anayasacılık ve Demokrasi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

erdoğan insan hakları

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara, 2018

insan hakları hukuku

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin [Bursa], 2017

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

 

 

MAKALELER

Tartışma Soruları ve Ödev Konuları

Siyasal düzen ve hukuk düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır?

Dünyada bir yazılı anayasa yapılması ihtiyacı nasıl ortaya çıkmıştır? Yazılı anayasalar öncesi dönemde anayasadan söz edilebilir mi?

Anayasanın siyasal ve toplumsal işlevi nedir?

Anayasalar ne zaman, niçin ve nasıl yapılır?

Anayasaların içeriklerinde neler yer alır?

Anayasanın üstünlüğü ne demektir? Bu hukuk düzeninde nasıl sağlanır?

İnsan haklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

İnsan hakları hangi felsefi temeller üzerine kuruludur?

İnsan haklarını diğer haklardan ayıran temel özellikler nelerdir?

İnsan hakları ile anayasacılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

İrtibat

dinlerv@gmail.com