Materyaller [Yüksek Lisans]

YAZILI SINAVLAR VE SORUNLAR

İlgili ders: Tüm dersler, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Bugüne kadar yapılan yazılı sınavlarda (buna essay tipi sınavlar da denir, öğreniciler klasik sınav demeyi yeğler, ancak doğru bulmuyorum) öğrencilerin sorulara cevap vermekte güçlük çektiğini gözlemledim. Bunun üzerine “bir soru nasıl doğru anlaşılır?” ve “nasıl cevaplandırılmalıdır?” sorularını cevaplamaya çalıştığım bu yazıyı paylaşmak durumundayım. Bendeniz tarafından veya başka bir öğretim üyesi tarafından yürütülen bir dersin sınavı yazılı sınav olacaksa, lütfen bu yazıyı okumayı önceleyin.

Yazılı Sınavlar ve Sorunlar

SEMİNER KILAVUZU

İlgili ders: Tüm dersler, özellikle Seminer dersi öğrencileri ve bilimsel araştırma yapmak isteyen herkes

Yüksek lisans programlarının amacı, bir öğrencinin herhangi bir bilimsel meseleyi nasıl araştıracağı ve raporlayacağını uygulamalı olarak öğretmektir. Gündelik hayatımızı yahut entelektüel dünyamızda merak uyandıran bir hususu, bilimsel bir soruya dönüştürmek ve buna cevap aramak amacıyla girilen yola bilimsel araştırma denir. İşte bu kılavuz, bizi merakımızı celbeden konularda nasıl soru soracağımızı ve bunu cevaplamak için hangi aşamalardan ve hangi planla gideceğiniz hususunda okuyucuya yardımcı olacaktır.

Bu kılavuz sadece tarafımdan yürütülen dersler için değil, diğer derslerinizde hazırlayacağınız ödevlere de yardımcı olabilir.

UYARI: Bendeniz tarafından yürütülen herhangi bir dersi seçen öğrencilerin derse başlamadan bu kılavuzu indirmeleri, çıktı almaları ve derse okumuş olarak gelmeleri zorunludur.

Seminer Kılavuzu

ÖDEV PLANI SUNMA VE ÖRNEK ÖDEV KAPAĞI

İlgili ders: Tüm dersler

Yüksek lisans programlarında öğrencilerden istenen ÖDEV PLANI burada örnek verilerek ayrıntısı ile anlatılmıştır.

Sizden ödev planı istendiğinde lütfen ekteki örneğe uygun bir plan getiriniz.

Ayrıca ödev kapağınız ekte gösterilene uygun olmak zorundadır.

Ödev Planı

Ödev Kapağı

D’Hondt Yöntemiyle Milletvekili Hesaplama (2 Farklı Yol)

İlgili ders: Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri

Türkiye’de genel seçimlerde bir seçim çevresinde partilerin aldıkları oy miktarı ile o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı bilindikten sonra, dağılımın hangi formülle yapılacağı bu dokümanda açıklamalı olarak izah edilmiştir. Bunu yaparken kullanılabilecek iki farklı hesaplama yolu ayrıntılı bir şekilde şemalarla izah edilmiştir.

d’Hondt Yöntemi

Fotoğraf: Nur Banu Çağatay

Kardan Elma