Veysel Dinler

1979 yılında Çorum’da doğdu. Liseyi Polis Koleji, lisans eğitimini Polis Akademisinde tamamladı. Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yaptı. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) görev yaptı. Başkomiser rütbesindeyken üniversiteye geçmek üzere istifa etti.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler”; 2009 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” tezleriyle yüksek lisans dereceleri aldı.

2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladı. 2013 yılında “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı.  2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Anayasa, insan hakları ve ceza hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir.

English

Veysel Dinler was born in Çorum (Turkey) in 1979. He recieved high school diploma from Police Collge and bachelor degree from Turkish National Police Academy. He got his LLB from Near East University School of Law. He worked for police organization between 2000 and 2008 as a crime scene investigation expert. He was an Unpol in United Nations Mission in Liberia (UNMIL) between 2006 and 2007. He resigned from police when he was in Chief Inspector rank.

He recieved master degree from Süleyman Demirel University Department of Public Administration. His master thesis titled “The European Convention on Human Rights and Political Parties”. He got a second master degree from Police Academy Department of Crime Researches with master thesis titled “Obtaining Evidence in Turkisn Criminal Procedure Law”.

He is lecturing at Hitit University Department of Political Science and Public Administration since 2008. He got his PhD degree in 2013, doctoral dissertation titled “The Limits to State Power in Criminalisation and Punishment”. He is still faculty member at Hitit University  Department of Political Science and Public Administration since 2014. 

Veysel Dinler’s research fields are constitution, human rights, criminology and criminal law. He has classes in undgraduate and graduate level. 

Fotoğraf: Kemal Guluzade