Veysel Dinler

1979 yılında Çorum’da doğdu. Liseyi Polis Koleji, lisans eğitimini Polis Akademisinde tamamladı. Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yaptı. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) görev yaptı. Başkomiser rütbesindeyken üniversiteye geçmek üzere istifa etti.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler”; 2009 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” tezleriyle yüksek lisans dereceleri aldı.

2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladı. 2013 yılında “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı.  2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Anayasa, insan hakları ve ceza hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir.

Fotoğraf: Kemal Guluzade