Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1304-8864

MDD_35_Kapak

Dinler, V. (2013), “Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular”,  Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Y. 9, S. 35 (Akademide Sorun Ne?), ss. 239-261

Questions on the limits of academic freedom

Dinler, V. (2013), “Questions on the limits of academic freedom”,  Journal of Conservative Thought, Vol. 9, Issue 35 (What is the problem of Academia?), pp. 239-261

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Aktan, Coşkun Can. “Akademik Özerklik”, http://www.canaktan.org/egitim/universitereform/aka-ozerklik.htm.

Büken, Nüket Örnek. “Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik”, Hacettepe Tıp Dergisi, S. 37, 2006.

Ergün, Reyda. “Akademik Özgürlük”, Güncel Hukuk Dergisi, S. 107, (Kasım 2012): 10-11.

Göker, Emrah. “’Rızk Kapısı Olarak Bilim’ Çağında Karakter Çürümesi”, Birgün, (9 Ocak 2011).

Güvenç, Bozkurt. “Akademik Özgürlük Sorunu”, Cumhuriyet Kitap, (2 Ekim 2011).

http://ismailbesikcivakfi.org/

http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/157565.pdf

Hürriyet, “‘İnkılap Tarihi’ne YÖK’ten sıkı takip”, (24 Aylül 1998).

Hürriyet, “Üniversitede porno tez ilişik kestirdi”, (3 Ocak 2011).

Hürriyet, “Dini ‘Roman’ Anketi”, (19 Aralık 2012).

Hürriyet, “Lezbiyen ilişki içerikli soruya soruşturma”, (22 Aralık 2012).

Kocaoğlu, Serhat Sinan. “Hâkim ve Savcıların Niteliğinin Artırılması”, Yargı Reformu Sempozyumu, Adalet Bakanlığı, 2-3 Nisan 2012 Ankara. (sözel bildiri).

Milliyet, “Sen misin Darwin’i kapak yapan!”, (1 Mart 2009).

Milliyet, “Üniversitede ‘mobing’ davası”, (30 Mart 2011).

Milliyet, “Mobbing davasında hukuk dekanının cezası onandı”, 30 Mayıs 2011.

Örtlek, Muhammet. “Mobbing nedir?”, Radikal-2, (16 Mart 2008).

Pekacar, Çetin. “Büyük Harfli Kısaltmalarda /K/ Harfinin Okunuşu” Uluslararası 5. Türk Dili Kurultayı, (20-26 Eylül 2004), Ankara.(http://w3.gazi.edu.tr/~pekacar/ bildiri_kisalt.htm)

Rosovsky, Henry. Üniversite Bir Dekan Anlatıyor, (çev. Süreyya Ersoy), Ankara: TÜBİTAK, 1996 7. baskı.

Sezer, Yasin ve Bilgin, Hüseyin. “Sözlü Sınavların Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 86, 2009.

Standen, Ahthony. Bilim Kutsal Bir İnektir, (çev. Burçak Dağıstanlı), İstanbul: Şule Yayınları, 1997, 2 baskı.

Star, “UAK doçentlik vermedi unvanı mahkemeyle aldı”, (11 Mart 2008).

Şenel, Alâeddin (ed.). Bilim ve Bilimsel Yöntem, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2012.

Şenel, Alâeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat, 1996, 6. baskı.

Tekinsoy, M. Ayhan ve Mısır, Mustafa Bayram. “Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin Başlangıcı, Ek Koşullar ve Jüri Raporları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (1), 2012.

Türkiye Manşet, “Fakültede ateizim rüzgarı”, (13 Ocak 2012).

Türkiye Manşet, “Oya Hanım ne iş?”, (3 Mayıs 2012).

Türkiye Manşet, “Mediha Oya, oyuncu çıktı!”, (8 Ağustos 2012).

Yıldırım, Ergün. “Akademik özgürlük ve üniversitelerin demokratikleşmesi”, Yenişafak, (1 Temmuz 2012)

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

 1. Halim GÜNER ve A. Faruk LEVENT, (2020), Etik ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Akademik Özgürlük, Nobel, Ankara.
 2. Gülsün ATANUR BASKAN, (2020), “Yükseköğretimde Özerklik ve Akademik Özgürlük”, Yükseköğretim Üzerine Düşünmek, (ed. Gülsün Atanur Baskan ve Necati Cemaloğlu), Pegem Akademi, Ankara.
 3. Ahmet SU and Engin KARADAĞ (2020), “Academic Freedom in Turkey: A Historical Perspective in Comparison to International Policies and Practices”, Faculty and Student Research in Practicing Academic Freedom Innovations in Higher Teaching and Learning, (ed.) Enakshi Sengupta and Patrick Blessinger, Emeral, 2020, pp. 33-50.
 4. Bahar KAYIHAN, (2020), “Emek, Çalışma Koşulları ve İletişim Pratikleri Açısından Türkiye’deki Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Mülkiye Dergisi, 44 (3), 431-456
 5. Idris SAHİN and Fatma KESİK, (2020), “Case of Obtaining Permission for Data Collection in Turkey Within the Context of Academic Freedom and Ethics”, New Waves Educational Research & Development, Vol. 23, Summer, pp. 64–83.
 6. Didem Doğan, (2016), “Academic Freedom from the Perspectives of Academics and Students: A Qualitative Study”,Education and Science, Vol. 41, No. 184, pp. 311-331. [SSCI]
 7. Kürşat Eröz, (2016), “Devlet Memurlarının Siyaset Yapma Yasağı ve Değerlendirmesi“,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan, Y. 7, S. 26, ss. 71-104.
 8. Veysel Gökbel ve Fatma Nevra Seggie, (2014), “Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 189-196. [ESCI]

 1. Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları Okulu, Ankara, 2018.
 2. Halim Güner, (2017), Eğitim Fakülteleri Öğretim Üyelerinin Akademik Özgürlük Algılarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD, İstanbul (doktora tezi).
 3. Didem Doğan, (2015), Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ve Akademik Özgürlük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 4. Burcu Alkış, (2015), Akademik Özgürlük, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi).
 5. Fatma Nevra Seggie and Veysel Gökbel, (2015), “Academic Freedom in Turkey (From Part To Present)”Analysis, SETA, May, No:15
 6. Fatma Nevra Seggie ve Veysel Gökbel, (2014), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Akademik Özgürlük“, Analiz, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Haziran 204, Sayı:98.
 7. Hasan ÖZTÜRK, (2013) “Millî Tarih Tezi İçin Sipariş Roman: Sümer Kızı”, Dergâh, (Ekim), S. 284.