Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular

Dinler, V. (2013), “Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular”,  Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Y. 9, S. 35 (Akademide Sorun Ne?), ss. 239-261

İngilizce Başlık Eklenecek

İngilizce Künye Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Didem DOĞAN, (2016), “Academic Freedom from the Perspectives of Academics and Students: A Qualitative Study”,Education and Science, Vol. 41, No. 184, pp. 311-331.
  2. Kürşat Eröz, (2016), “Devlet Memurlarının Siyaset Yapma Yasağı ve Değerlendirmesi“,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan, Y. 7, S. 26, ss. 71-104.
  3. Didem DOĞAN, (2015), Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ve Akademik Özgürlük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
  4. Fatma Nevra Seggie and Veysel Gökbel, (2015), “Academic Freedom in Turkey (From Part To Present)”Analysis,SETA, May, No:15
  5. Veysel Gökbel ve Fatma Nevra Seggie, (2014), “Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 189-196.
  6. Fatma Nevra Seggie ve Veysel Gökbel, (2014), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Akademik Özgürlük“, Analiz, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Haziran 204, Sayı:98.
  7. Hasan ÖZTÜRK, (2013) “Millî Tarih Tezi İçin Sipariş Roman: Sümer Kızı”, Dergâh, (Ekim), S. 284.

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1304-8864

MDD_35_Kapak