Veysel Dinler

Fotoğraf: Kemal Guluzade

1979 yılında Çorum’da doğdu. Liseyi Polis Koleji, lisans eğitimini Polis Akademisinde tamamladı. Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi, Hitit Üniversitesinde Arkeoloji eğitimi aldı. 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yaptı. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) çalıştı. Başkomiser rütbesindeyken üniversiteye geçmek üzere istifa etti. 

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler”; 2009 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” tezleriyle yüksek lisans dereceleri aldı. 2013 yılında “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle Süleyman Demirel Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 30 Haziran 2021 tarihinde Kamu Yönetimi bilim alanında üniversite doçenti unvanını almıştır.

2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladı. 2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

2009-2015 yılları arasında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi editör yardımcılığı, 2021 yılından itibaren Ankara Barosu Dergisi editörü olarak görev yapmaktadır. Telakki Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulunda yer almaktadır.

Anayasa, insan hakları ve ceza hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

Biography in English

Veysel Dinler was born in Çorum, Turkey in 1979. He received his high school diploma from the Police College and a bachelor’s degree from the Turkish National Police Academy. He got his LLB from the Near East University School of Law in 2018. He graduated from Hitit University Department of Archaeology in 2022. He worked for the police as a crime scene investigation expert from 2000 to 2008. He was an officer in the United Nations Police (UNPOL) in the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) between 2006 and 2007. Before resigning from the police, he served as the Chief Inspector.

He received his master degree’s from the Süleyman Demirel University Department of Public Administration in 2003. His master’s thesis was titled “The European Convention on Human Rights and Political Parties”. He obtained a second master’s degree from Police Academy Department of Crime Research in 2009, completing a thesis entitled “Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law”. He obtained his PhD in 2013, with a doctoral dissertation entitled “The Limits to State Power in Criminalisation and Punishment”. On June 30, 2021, he received the title of associate professor in the field of Public Administration.

Since 2008, he has been an instructor in the Hitit University Department of Political Science and Public Administration and, he has been a faculty member at Hitit University since 2014.

He has been working as the assistant editor of the Journal of the Hitit University Institute of Social Sciences between 2009 and 2015, and as the editor in chief of the Journal of the Ankara Bar Association since 2021. He is on the editorial board of the Telakki Journal of Social Sciences.

Veysel Dinler’s research interests include constitutional theory, human rights, criminology, and criminal law. He instructs courses at both the undergraduate and graduate levels.

Fotoğraflar/Photographs