Anayasa Hukuku [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Anayasa Hukuku, siyasetin hukukudur. Günlük yaşamda gördüğümüz siyasetçi ve parti kavgalarının ötesinde, bir memleketteki siyasal sistemin işlemesini sağlayan kurallar bütününü Anayasa Hukuku inceleme konusu yapar. Bir hukuk düzenine hakim olan temel ilkeler anayasa ile belirlenir. Bu ders iki aşamada ele alınacaktır. Vizelere kadar sürecek altı haftada, anayasa hukukunun  (Türkiye’den bağımsız olarak) genel esasları işlenecektir. Bu doğrultuda devletin ortaya çıkışı, egemenlik anlayışındaki değişiklik ve yazılı bir anayasa yapma ihtiyacı; başka bir deyişle anayasacılık hareketleri konu edilecektir. Anayasa türleri, anayasa yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar), hükümet sistemleri, demokrasi ve insan hakları konularına yer verilecektir. Vize sınavları sonrasında Osmanlı-Türkiye anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasından önceki anayasalar, kısaca siyasal gelişmelerle birlikte anlatılacaktır. Son dört hafta mevcut anayasal düzen, yasama-yürütme-yargı organlarının görev ve yetkileri, siyasal partiler ve seçimler ile anayasa yargısı meselesi ele alınacaktır.

Haftalık İzlence

1. Hafta Siyasal iktidar, egemenlik, devlet ve hukuk düzeni
2. Hafta Anayasacılık hareketleri, anayasa türleri
3. Hafta Kurucu iktidar ve anayasanın değiştirilmesi
4. Hafta Anayasa yargısı
5. Hafta Yasama ve yürütme fonksiyonu
6. Hafta Yasama-Yürütme İlişkisi (Hükümet Sistemleri)
7. Hafta Temel hak ve özgürlükler
8. Hafta Demokrasi
9. Hafta Seçim sistemleri ve siyasi partiler
10. Hafta Osmanlı Türk anayasal gelişmeleri
11. Hafta TBMM kuruluş, işleyiş ve görev yetkileri
12. Hafta Cumhurbaşkanı ve bakanları
13. Hafta Olağanüstü hal ve yürütmenin düzenleyici işlemleri
14. Hafta Yargı organı ve hukuk devleti ilkesi

Ders Kitapları [Önerilen]

anayasa hukukuna giriş

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna GirişEkin Yayınevi [Bursa], 2018

Bu kitap Anayasa Hukukunun genel esaslarının birçok konusunu kapsayan, ders kitabı olarak yazılmış, tablo, grafik ve şemalar yer veren öğretici bir kitaptır.

Zorunluluklar ve Okuma Önerileri

UYARI: Her öğrencinin yeni basım (2018) bir TC ANAYASASI alması ve derse getirmesi mecburidir.

 

Önerilen ders kitabı didaktik bir kitap olup; Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku alanlarında TEMEL KİTAP önerileri

Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta [İstanbul] 2016 (Anayasa hukuku genel esaslar alanında temel kaynak)

Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin [Ankara] 2018 (Türk anayasa hukuku alanında temel kaynak)

 

Derse ilgi duyanların aşağıdaki kaynaklarla ileri okuma yapmaları önerilir

Carl J. Friedrich, Sınırlı Devlet, (Çev. Mehmet Turhan), Liberte [Ankara] 2014

Ergun Özbudun, Anayasacılık ve Demokrasi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları [İstanbul] 2015

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2018-2019 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2017-2018 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2016-2017 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2015-2016 BAHAR

Bütünleme Sınavı

2015-2016 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2014-2015 BAHAR

Bütünleme Sınavı

2014-2015 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2013-2014 BAHAR

Bütünleme Sınavı

2013-2014 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2012-2013 BAHAR

Bütünleme Sınavı

2012-2013 GÜZ

Bütünleme Sınavı

2011-2012

Bütünleme Sınavı

2010-2011 BAHAR

2010-2011 GÜZ

Ders Asistanları

Ders hakkındaki her türlü iletişimi, aşağıda bilgileri verilen asistanlar aracılığıyla kurunuz.

NORMAL ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi