Anayasal suç ne(değil)dir? [Çorum Barosu Dergisi]

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Lütfen son versiyona atıf yapınız.

Please cite last version.

çorum barosu 19

Dinler, V. (2015), “Anayasal suç ne(değil)dir?”, Çorum Barosu Dergisi, S. 19, ss. 7-13.

SON VERSİYON: Dinler, V. (2016) “Anayasal Suç Ne(Değil)dir?“, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), [Prof.Dr. Zeki Hafızoğulları’na Armağan] ss. 1545-1575.

Lütfen son versiyona atıf yapınız.

What is (not) a Constitutional Offence?

Dinler, V. (2015), “What is (not) a Constitutional Offence?”, Çorum Bar Association Magazine, No. 19, pp. 7-13.

LAST VERSION:Dinler, V. (2016), “What is (not) a Constitutional Offence?”, Journal of Ankara Law School, Vol. 6, No. 4, [in honour of Prof.Dr. Zeki Hafızoğulları], pp. 1545-1575.

Please cite last version.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Kemal GÖZLER, “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-v4.pdf.(Konuluş Tarihi: 1 Haziran 2016).
  2. Rezzan İTİŞGEN DÜLGER, (2017), Parlamenter sistemde devlet başkanının cezai mesuliyeti, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)