Anayasal suç ne(değil)dir?

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

çorum barosu 19

Orijinal İngilizce Künye

— ABSTRACT — 

Eklenecek.

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

Türkçe Başlık

Türkçe Künye

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Kemal GÖZLER, “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-v4.pdf.(Konuluş Tarihi: 1 Haziran 2016).
  2. Rezzan İTİŞGEN DÜLGER, (2017), Parlamenter sistemde devlet başkanının cezai mesuliyeti, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)