Ceza Hukuku [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Ceza hukukunun amacı bir hukuk düzeninde suçlar ve cezalar hakkında genel esasların belirlenmesidir.

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler. Ceza Hukuku öğrenmenin gerekliliği üzerine söyleşi
2. Hafta Ceza Hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, gelişim süreci, bölümleri, inceleme alanları, ceza hukuku okulları, ceza hukukunun kaynakları
3. Hafta Ceza Hukukuna hakim olan temel ilkeler.
4. Hafta Ceza normu, ceza normlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması.
5. Hafta Suç genel teorisi ve suçun unsurları
6. Hafta Suç genel teorisi ve suçun unsurları-II
7. Hafta Ceza genel teorisi
8. Hafta Cezanın belirlenmesi ve infaz hukukuna ilişkin genel bilgiler
9. Hafta Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Uluslar arası suçlar, kişilere karşı suçlar.
10. Hafta Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Mal varlığına karşı suçlar-Topluma karşı suçlar.
11. Hafta Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Millete ve devlete karşı suçlar.
12. Hafta Kamu görevlilerine özgü suçlar
13. Hafta Güvenlik tedbirleri, güvenlik tedbirlerinin uygulanması.
14. Hafta Kabahatler hukuku

Ders Kitapları [Önerilen]

ceza hukuku

Ceza Hukukuna Giriş, (ed. İzzet Özgenç), AÖF Yayınları [Eskişehir], 2018

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okutulan Ceza Hukuku dersi için Açıköğretim Fakültesi tarafından basılan kitabın ders kitabı olarak takip edilmesi yeterlidir.

Bunun dışında dersin daha verimli geçmesi açısından bazı ders kitabı ve okumalar aşağıda gösterilmiştir.

torolu genel

Nevzat Toroslu ve Haluk Toroslu, Ceza Hukuku (Genel Kısım), Savaş Yayınları [Ankara], 2018

Ceza Hukuku genel hükümleri açık ve net olarak anlatan bir ders kitabıdır.

toroslu özel

Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku (Özel Kısım), Savaş Yayınları [Ankara], 2018

Ceza Hukuku özel hükümleri açık ve yeterli ölçüde anlatan bir ders kitabıdır.

Okuma Kitapları

suçlar ve cezalar

Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, (çev. Sami Selçuk), İmge Kitabevi [Ankara], 2016

bir ceza avukatı

Faruk Erem, Bir Ceza Avukatının Anıları, Öncü Kitabevi [Ankara], 2010

Zorunluluklar ve Okuma Önerileri

UYARI: Her öğrencinin yeni basım (2018) bir TÜRK CEZA KANUNU alması ve derse getirmesi mecburidir.

 

BAZI KONULARDA KİTAP BÖLÜMÜ VE MAKALELER

Zeki Hafızoğulları ve Muharrem Özen, “Ceza Hukuku Doktrinleri ve Türk Ceza Hukukunun Tarihçesi“, Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara. [6. bölüm]

Özgür Küçüktaşdemir, “Aydınlanma ve Ceza Hukuku“, TBB Dergisi, S. 113, 2014, ss. 57-98.

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2018-2019

Bütünleme Sınavı

2017-2018

Bütünleme Sınavı

2016-2017

Bütünleme Sınavı

2015-2016

Bütünleme Sınavı

2014-2015

Bütünleme Sınavı

2013-2014

Bütünleme Sınavı

2012-2013

Bütünleme Sınavı

2011-2012

Bütünleme Sınavı

Ders Asistanları

Ders hakkındaki her türlü iletişimi, aşağıda bilgileri verilen asistanlar aracılığıyla kurunuz.

NORMAL ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi