Delil Hukuku ve Olay Yeri İnceleme [Yüksek Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Bu dersin amacı, delillerin hukuki yönünü açıklamak; ceza yargılamasında deliller ve olay yeri incelemenin önemini, adaletin sağlanmasında deliller üzerinde yapılacak uygulamalara yer vermektir. Her biri bilirkişi adayı olan yüksek lisans öğrencilerinin bilirkişilik konusunda temel hukuk ve uygulama bilgisine sahip olmaları yerinde olacaktır.

Haftalık İzlence

1. Hafta Delil kavramı ve mantıksal çıkarımları
2. Hafta Ceza yargılamasında delil çeşitleri
3. Hafta Vicdani kanaat ve delil ilişkisi
4. Hafta Türk ceza adalet sisteminde delil
5. Hafta Adli bilirkişilik ve laboratuvarlar
6. Hafta Olay yeri kavramı ve muhafazasının önemi
7. Hafta Olay yeri inceleme teşkilatı
8. Hafta Olay yeri inceleme metotları
9. Hafta Delil muhafazası ve nakli
10. Hafta Olay yeri senaryo uygulamaları-1: Bireylere karşı suçlar
11. Hafta Olay yeri senaryo uygulamaları-2: Malvarlığına karşı suçlar
12. Hafta Olay yeri senaryo uygulamaları-3: Topluma karşı suçlar
13. Hafta Raporlama, tutanak ve kroki çizme
14. Hafta Adli fotoğraf uygulamaları

Ders Kitapları [Önerilen]

delil ve ispat

Yener Ünver (ed.), Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, Seçkin, Ankara, 2015

cmh deliller

Devrim Aydın, Ceza Muhakemesinde Deliller, Yetkin, Ankara, 2014

iz deliller

Cemal Öztürk, Ceza Muhakemesinde İz Bilimi ve Kriminalistik Gerçeği, Seçkin, Ankara, 2002.

tez_kapak

Veysel Dinler, Ceza Muhakemesinde Delillerin ToplanmasıPolis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalı, Ankara, 2009. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

  • Ballard C. (2014). Adli Bilimler: Olay Yeri İnceleme, (çev. Nihal Demirkol Azak), Ankara: TÜBİTAK.

 

MAKALELER

Tartışma Soruları ve Ödev Konuları

İrtibat

dinlerv@gmail.com