Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi – Eğitimin Polisi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-975-7090-27-4

TR İnsan Hakları Gündemi

Dinler, V. (2015), “Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi – Eğitimin Polisi“, Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 2013-2014, (ed.) Kıvılcım Turanlı ve Tolga Şirin, Eskişehir, ss. 24-31.

— ÖZET — 

Devletin şiddetini çok farklı yerlerde veya çok farklı sebeplerle görmek mümkündür. Devletin şiddet tekeli büyük ölçüde polis ve jandarma tarafından kullanılmaktadır. Bu şiddetin çok farklı sebep ve yönleri olabilir. Ben bugün sadece polisin eğitimi ve bu polisin eğitim sürecinde oluşan zihniyet kalıbının nasıl yaygın bir şiddete dönüştüğü üzerine sorular sormak ve bunun nedenlerini açıklamak istiyorum. “Polisin eğitimi ve eğitimin polisi” ile devlet şiddeti arasındaki bağlantıyı oluşturan genel bir çerçeve şöyle çizilebilir: Türkiye’de polisin eğitim modeli ve yetiş(tiril)me tarzıyla oluşan bir alt kültürü var ve bu alt kültür özellikle sokak muhalefetine karşı devlet şiddetinin yansımasına neden olmaktadır. Diğer yandan, kolluk tedbirleriyle kontrol altına alınmak istenen üniversiteler ve burada uygulanan şiddetin polis eğitimiyle ve polisin o geçirdiği eğitimsel süreçle çok yakından alakalıdır. Buna da “eğitimin polisi” demeyi tercih ediyorum. Bu sunumdaki tespitler, 1993-96 arasında bulunduğum Polis Koleji, sonrasında 4 yıl boyunca bulunduğum Polis Akademisi öğrenciliği ile 8 yıldan fazla süren polis amirliği (2000-2008) yaptığım sırada gözlemlerime dayanmaktadır. Ayrıca Polis Akademisinde bir yıl kadar çalıştım ve üniversiteye geçtikten sonra da bir dönem polis okulunda anayasa hukuku dersi verdim. Oralarda da öğrencileri gözleme fırsatı buldum. Diğer yandan Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğinde yürütülen bir projede “Gezi ve Polis Şiddeti” konulu bir çalışmada çevik kuvvet polisleriyle görüşme ve veri toplama fırsatım oldu.

— ANAHTAR KELİMELER — 

devlet şiddeti, polis şiddeti, polis alt kültürü, polis eğitimi 

A Matter for State Violence: Police Training and Campus Cops

Dinler, V. (2015), “A Matter for State Violence: Police Training and Campus Cops”, Conference on Human Rights Agenda of Turkey II (2013-2014),(ed.) Kıvılcım Turanlı ve Tolga Şirin, Eskişehir, pp. 24-31.

— ABSTRACT —

It is possible to see the violence of the state in many different places or for very different reasons. The police and gendarmerie widely use the state monopoly of violence. This violence can be considered in different aspects. Today, some questions about the training of the police, how the mentality pattern formed during the training process of the police and turned into constant violence will be asked to explain the reasons for police violence. “The police training and the campus police” by forming a link between state violence can be drawn a general framework that the training model of the police in Turkey. There is a subculture formed by upbringing, and this subculture is especially causing reflection of state violence against street opposition.
On the other hand, universities that want to be controlled by law enforcement measures and the violence used here are very closely related to the police training and the educational process of the police. I prefer to call this the “the campus police”. The determinations in this presentation are based on authors observations when he was a Police College student between 1993-96 and then as a student at the Police Academy for four years and as a police chief (2000-2008) for more than eight years.

— KEYWORDS — 

state violence, police violence, police subculture, police training

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Dink, H. (2014), “Kimlik Tünelimizin Korsanları”, Birgün, 17 Haziran 2014.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999), Yeni İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları, İstanbul.

Koca, A.E. (2013), Polisliğin Kitabını Yazmak (Antropolojik Açıdan Polis Bürokrarisisi ve Görünümleri), Atıf Yayınları, Ankara.

Radikal, “Üniversite mezununa polis olma hakkı”, 14 Şubat 2005

Polis Akademisi (2003), Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Durumu, Ankara.

Saygılı, A. (2014), Kutsallık ile Rasyonellik Sarkacında Devlet, İmaj Yayınevi, Ankara.

Schmitt, C. (2012), Siyasal Kavramı, Dost Kitabevi, Ankara, 2. baskı.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Eklenecek