Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

Yüksel Metin ve Veysel Dinler

ymetin@hotmail.com – dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-975-7427-39-1

Anayasa Mahkemesinin 50

Metin, Y. ve Dinler, V. (2012), “Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılı Armağanı, (ed. A. Altan ve diğ.), Ankara, ss. 1-54.

Constitutional Limits of the State on Criminalization and Punishment

Metin, Y. and Dinler, V. (2012), “Constitutional Limits of the State on Criminilazation and Punishment”, in honour of Constitutional Court’s 50th Anniversary, (ed. A. Altan et.al.), Ankara, pp. 1-54.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Hilal DÜZENLİ, “Yasa Koyucunun Suç ve Ceza Siyasetini Belirleme Yetkisinin Anayasal Denetimi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S.1, Nisan 2020, ss. 1191-1229.
  2. Görkem GÖKTUNA, (2019), “Kuzey Kıbrıs Hukukunda ve Türk Hukukunda Cezalandırma Yetkisinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Sınırlandırılması”, Legal Hukuk Dergisi, S. 201.
  3. Doğan GEDİK, (2018), Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre, Adalet Yayınevi, Ankara.
  4. Recep NARTER ve Ercan SARICAOĞLU, (2016), “Vergilendirme Yetkisi ile Cezalandırma Yetkisi Etkileşimi: Vergi Ceza Normları”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Cilt – , Sayı 1, ss. 119 – 136.
  5. Fatma KARAKAŞ DOĞAN, (2015), Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Legal, İstanbul.

  1. Doğan GEDİK, (2018), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları, Yaptırım Rejimi ve Uygulamadaki Sorunları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
  2. Yüksel BAT, (2018), Demokratik Hukuk Devletinde Yaşam Hakkı ve Ölüm Cezası, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kırıkkale. (yüksek lisans tezi)
  3. Zeycan GÜZELSOY (2014), Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımının Araştırılmasıİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi)