Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

Yüksel Metin ve Veysel Dinler

ymetin@hotmail.com – dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-975-7427-39-1

Anayasa Mahkemesinin 50

Metin, Y. ve Dinler, V. (2012), “Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılı Armağanı, (ed. A. Altan ve diğ.), Ankara, ss. 1-54.

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

Constitutional Limits of the State on Criminalization and Punishment

Metin, Y. and Dinler, V. (2012), “Constitutional Limits of the State on Criminilazation and Punishment”, in honour of Constitutional Court’s 50th Anniversary, (ed. A. Altan et.al.), Ankara, pp. 1-54.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Zeycan GÜZELSOY (2014), Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımının Araştırılmasıİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD (yayımlanmamış yüksek lisans tezi)