Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

Metin, Y. ve Dinler, V. (2012), “Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılı Armağanı, (ed. A. Altan ve diğ.), Ankara, ss. 1-54.

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

İngilizce Başlık Eklenecek

İngilizce Künye Eklenecek.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Zeycan GÜZELSOY (2014), Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımının Araştırılmasıİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD (yayımlanmamış yüksek lisans tezi)

Yüksel Metin ve Veysel Dinler

ymetin@hotmail.com – dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-975-7427-39-1

Anayasa Mahkemesinin 50