İnsan Hakları (HUZEM) [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

İnsan hakları günümüzdeki en önemli ve tartışmalı meselelerden biridir. Bu dersin amacı insan haklarının tarihsel gelişimini, kapsamını ve uygulanmasını ele almaktır.

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler. İnsan Hakları öğrenmenin gerekliliği üzerine söyleşi
2. Hafta İnsan hakları temel kavramlar. Hak ve özgürlük ayrımı. İnsan hakları kavramı.
3. Hafta İnsan hakları fikrinin tarihsel gelişimi
4. Hafta İnsan hakları teorileri, tabii hak anlayışı, pozitivist hak anlayışı, temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması
5. Hafta İnsan haklarına hukuk ötesi yaklaşımlar
6. Hafta İnsan haklarının uluslararası korunması fikri, uluslararası sözleşmeler ve mekanizmalar
7. Hafta Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sorunu.
8. Hafta Olağanüstü hallerde insan hakları
9. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içeriği.
10. Hafta AİHM ve koruma mekanizması.
11. Hafta Türkiye’de insan haklarının tarihi gelişimi. 1982 Anayasasında korunan temel hak ve özgürlükler.
12. Hafta Temel haklar: Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı, ayrımcılığa maruz kalmama hakkı.
13. Hafta Temel özgürlükler: ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğü.
14. Hafta Uluslararası ceza mahkemeleri ve yargılama hukuku.

Ders Kitapları [Önerilen]

erdoğan insan hakları

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion [Ankara], 2018

insan hakları hukuku

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin [Bursa], 2017

Zorunluluklar ve Öneriler

NOT-1: İnsan Hakları dersi için yeni basım bir TC ANAYASASI ile AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ metni alınız.

NOT-2: Bu derse ait slayt örneklerini Lisans/Materyaller sayfasından bulabilirsiniz.

NOT-3: Derse ait videoları mutlaka HUZEM sayfasından haftalık takip ediniz.

UYARI: Dersinizin daha başarılı geçmesi açısından video ve slaytları yeterli görmeyin ve mutlaka önerilen kaynaklardan okumalar yapınız.

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2017-2018

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2016-2017

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2015-2016

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

UYARI (Dersi bölümünüzün programından değil HUZEM üzerinden takip etmeniz gerekir)

Ders hakkındaki her türlü BİLGİ, İLETİŞİM, DUYURU, SINAV vb hizmetler Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Bu ders bölümünüzün ders planında yer almaz.

Bu dersin sınavı bölümünüzün sınav programında yer almaz.

Bu sebeple her türlü iletişimi HUZEM ile sağlayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

http://uzem.hitit.edu.tr/tr/

e-mektup: huzem@hitit.edu.tr

Telefon: 0364 219 19 19

Faks: 0364 219 19 44

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum