İnsan Hakları Teorisi [Yüksek Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler
2. Hafta Hak, özgürlük kavramları ve insan hakları
3. Hafta İnsan haklarının özellikleri
4. Hafta İnsan haklarının felsefi temelleri
5. Hafta İnsan haklarının tarihsel gelişimi
6. Hafta Dünyada önemli insan hakları belgeleri
7. Hafta İnsan haklarının tasnifi
8. Hafta Temel haklar ve özgürlükler
9. Hafta Sosyal ve ekonomik haklar
10. Hafta Siyasal haklar
11. Hafta Hakların sınırlandırılması ve OHAL
12. Hafta Hakların ulusal koruması
13. Hafta İnsan haklarının uluslararası koruması
14. Hafta Genel değerlendirme

Ders Kitapları [Önerilen]

Erdoğan - İnsan Hakları Teorisi

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara, 2018

Gözler - İnsan Hakları Hukuku

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin [Bursa], 2017

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

 

 

MAKALELER

Tartışma Soruları ve Ödev Konuları

Siyasal düzen ve hukuk düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır?

Dünyada bir yazılı anayasa yapılması ihtiyacı nasıl ortaya çıkmıştır? Yazılı anayasalar öncesi dönemde anayasadan söz edilebilir mi?

Anayasanın siyasal ve toplumsal işlevi nedir?

Anayasalar ne zaman, niçin ve nasıl yapılır?

Anayasaların içeriklerinde neler yer alır?

Anayasanın üstünlüğü ne demektir? Bu hukuk düzeninde nasıl sağlanır?

İnsan haklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

İnsan hakları hangi felsefi temeller üzerine kuruludur?

İnsan haklarını diğer haklardan ayıran temel özellikler nelerdir?

İnsan hakları ile anayasacılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

İrtibat

dinlerv@gmail.com

Mevlüt Sucu 05362854920