Fuhuş Yaptırmak Amacıyla İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

siniri_asan_suclar.jpg_afis

Dinler, V. (2009), “Fuhuş Yaptırmak Amacıyla İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları”, I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Polis Akademisi, Hotel Sera Antalya, 13-15 Kasım.

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  •  I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu 
  • Polis Akademisi
  • Hotel Sera, Antalya/Türkiye
  • 13-15 Kasım 2009

—YAYIN—

Dinler, V. (2010), “Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları”, Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, (ed. S. Özeren, M.A. Sözer ve O.Ö. Demir), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss. 189-218.

Methods and Victims of Human Trafficking for Prostitution

Dinler, V. (2009), “Methods and Victims of Human Trafficking for Prostitution”, 1st Internnational of Symposium on Terorism and Transnational Crimes, Turkish National Police Academy, Hotel Sera Antalya, November 13-15.

—SCIENTIFIC EVENT—

  •  1st Internnational of Symposium on Terorism and Transnational Crimes
  • Turkish National Police Academy
  • Hotel Sera, Antalya/Turkey
  • 15-19 November 2009

—PUBLICATION—

Dinler, V. (2010), “Methods and Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation”, Transnational Crimes Local to Global, (ed. S. Özeren, M.A. Sözer and O.Ö. Demir), Polis Akademisi Publishing, Ankara, pp. 189-218.