Çocuk Suçluluğu ve Isparta’da Çocuk Suçları

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

polivizyon

Dinler, V. (2002), “Çocuk Suçluluğu ve Isparta’da Çocuk Suçları”, Polivizyon Isparta Polis Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Nisan, ss. 28-30.

Juvenile Delinquency and Juvenile Crimes in Isparta

Dinler, V. (2002), “Juvenile Delinquency and Juvenile Crimes in Isparta”, Polivizyon Isparta Police Review, Vol. 1, No. 1, (April), pp. 28-30.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Fatih Karaosmanoğlu (2003), “Çocuk Polisliği ve Çocuk Hakları: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Bir Bakış”, in (Ed. Tülin G. İçli ve Fatih Karaosmanoğlu), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.57-77 (http://www.oocities.org/fkaraosmanoglu/bildiriler/bild1.htm)