Materyaller [Doktora]

YAZILI SINAVLAR VE SORUNLAR

İlgili ders: Tüm dersler, tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler

Bugüne kadar yapılan yazılı sınavlarda (buna essay tipi sınavlar da denir, öğreniciler klasik sınav demeyi yeğler, ancak doğru bulmuyorum) öğrencilerin sorulara cevap vermekte güçlük çektiğini gözlemledim. Bunun üzerine “bir soru nasıl doğru anlaşılır?” ve “nasıl cevaplandırılmalıdır?” sorularını cevaplamaya çalıştığım bu yazıyı paylaşmak durumundayım. Bendeniz tarafından veya başka bir öğretim üyesi tarafından yürütülen bir dersin sınavı yazılı sınav olacaksa, lütfen bu yazıyı okumayı önceleyin.

Doktora öğrencileri için bu yazının başka bir anlamı daha vardır. Öğretim üyesi adayı olan öğrencilerin, ileride yürütecekleri dersler ve yapacakları sınavlar için kısa bir ölçme-değerlendirme dersine giriş niteliği taşır. 

Yazılı Sınavlar ve Sorunlar

SEMİNER KILAVUZU

İlgili ders: Tüm dersler, özellikle Seminer dersi öğrencileri ve bilimsel araştırma yapmak isteyen herkes

Yüksek lisans programlarının amacı, bir öğrencinin herhangi bir bilimsel meseleyi nasıl araştıracağı ve raporlayacağını uygulamalı olarak öğretmektir. Gündelik hayatımızı yahut entelektüel dünyamızda merak uyandıran bir hususu, bilimsel bir soruya dönüştürmek ve buna cevap aramak amacıyla girilen yola bilimsel araştırma denir. İşte bu kılavuz, bizi merakımızı celbeden konularda nasıl soru soracağımızı ve bunu cevaplamak için hangi aşamalardan ve hangi planla gideceğiniz hususunda okuyucuya yardımcı olacaktır.

Bu kılavuz sadece tarafımdan yürütülen dersler için değil, diğer derslerinizde hazırlayacağınız ödevlere de yardımcı olabilir.

UYARI: Bendeniz tarafından yürütülen herhangi bir dersi seçen öğrencilerin derse başlamadan bu kılavuzu indirmeleri, çıktı almaları ve derse okumuş olarak gelmeleri zorunludur.

Seminer Kılavuzu