Olay Yeri İncelemede Biyolojik Delillerin Önemi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Özeti indir / Download abstract

Kongre programı

6. adli bilimler kongresi

Dinler, V. (2004), “Olay Yeri İncelemede Biyolojik Delillerin Önemi”, VI. Adli Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 28-30 Mayıs.

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • 6. Adli Bilimler Kongresi
  • Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi/Beşiktaş İstanbul
  • 28-30 Mayıs 2004

— ÖZET— 

Olay yeri inceleme, bir adli olayın aydınlatılması amacıyla yapılan bilimsel araştırma ve değerlendirmelerin tümünü kapsamaktadır. Biyolojik deliller, faile ait olan ve değiştirilmesi imkansız olan biyolojik kimliği verdiğinden, olay yeri incelemesinde üzerinde en azami titizlikle durulan delil grubudur.

Biyolojik deliller adli olayların aydınlatılmasında çok önemli olmakla birlikte, uygulamada  biyolojik delillerin elde edilmesinde, saklanmasında, kişilerden örnek alınmasında ve delil güvenliği ile ilgili olarak bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların en önemlisi biyolojik delillerin toplanması, muhafazası ve kişilerden örnek alınmasına dair mevzuatın eksik olmasıdır. Biyolojik delillerle ilgili mevzuat hükümleri, değişik kanun ve yönetmeliklerde dağınık bir biçimde yer almaktadır ve günümüzdeki gelişmelere uygun hale getirilmiş değildir. Bununla birlikte biyolojik delillerin toplanmasında yetişmiş personel eksikliği; biyolojik örneklerin laborauvarlara ulaştırılmasında delil güvenliğinin bulunmaması en önemli sorunlardır.

Sorunların çözümünde en önemli adım, biyolojik delillerle ilgili CMUK’nda yeni düzenlemelere gidilmesi ve bu doğrultuda görev, yetki ve delil güvenliğini sağlayan bir yönetmelik çıkarılmasıdır. Bununla birlikte başta adli soruşturma amiri olan cumhuriyet savcılarının, olay yeri inceleme uzmanlarının ve adli vakaya müdahale durumunda kalan  sağlık personelinin sıkı bir eğitimden geçirilmesi gerekir.

— ANAHTAR KELİMELER — 

olay yeri inceleme, biyolojik delil, delil güvenliği, olay yeri inceleme sorunları

The importance of biological evidence in CSI

Dinler, V. (2004), “The importance of biological evidence in CSI”, VI. Congress of Forensic, Yıldız Technical University, İstanbul, 28-30 May.

—SCIENTIFIC EVENT—

  • 6th Congress of Forensic
  •  Association of Legal Medicine Specialists (ATUD) AND Yıldız Technical University
  • Yıldız Technical University/Beşiktaş İstanbul-TURKEY
  • May 28-30,  2004 

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek