Türk Anayasa Düzeni [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Türk Anayasa Düzeni dersi, Osmanlı’dan günümüze anayasal düzenimizdeki gelişmeleri ele alarak; mevcut anayasal sistemi detaylı bir biçimde ele almayı hedefler. Türkiye’nin anayasal kazanımları cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Vize sınavlarına kadar Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerine yer verilecek, anayasal belgeler ve önceki anayasal ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Vize haftası sonrası ise, mevcut anayasal düzen tüm yönleriyle ayrıntılı bir biçimde işlenecektir.

Bu derste 3 ara sınav yapılmaktadır.

  1. Ara sınav — Osmanlı anayasal gelişmeleri
  2. Ara sınav — 1921 ve 1924 Anayasası dönemi
  3. Ara sınav — 1961 Anayasası dönemi

Yıl sonu sınavı ise, 1982 Anayasa dönemi gelişmeleri ve mevcut anayasal düzeni kapsamaktadır.

Dersleri dikkatli takip etmeniz yararınıza olacaktır.

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersle ilgili genel bilgiler. Dersin yöntemi ve kaynakları. Dünyada anayasacılık hareketleri ve anayasal düzenle ilgili genel bilgiler.
2. Hafta Osmanlı Devleti’nde anayasal belgeler. Kanun-i Esasi ve 1909 anayasa değişiklikleri.
3. Hafta 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 1924 Anayasası ve anayasadaki değişiklikler. Çok partili siyasal yaşam.
4. Hafta 1961 Anayasasının yapılışı ve getirdiği yenilikler.
5. Hafta 1982 Anayasasının yapılışı. Anayasanın özellikleri ve sistematiği.
6. Hafta Anayasanın Başlangıç kısmı ve temel ilkeler.
7. Hafta Temel ilkeler ve temel hak ve özgürlükler.
8. Hafta Yasama organının kuruluş ve işleyişi. Seçimler ve siyasi partiler.
9. Hafta Yasama organının görev ve yetkileri.
10. Hafta Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri.
11. Hafta Bakanlıklar ve yürütmenin işleyişi.
12. Hafta Yürütmenin düzenleyici işlemleri ve olağanüstü yönetim usulleri.
13. Hafta Yargının temel özellikleri. Türk yargı sistemi.
14. Hafta Anayasa yargısı ve anayasa değişiklikleri.

Ders Kitapları [Önerilen]

tanör

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018

Tanör, bu eserinde Osmanlı modernleşmesinden başlayarak tüm anayasal gelişmeleri, çok yönlü ve akıcı olarak kaleme alıyor. 1961 Anayasası döneminin sonuna kadar yer verdiği eseri, ilk baskısını 1992 yılında yapmasına karşın, hala günümüzde alanının en iyi kitabı olma özelliğini taşıyor.

Ders kitabından öte, bir siyaset bilimi öğrencisinin kütüphanesinde bulunması gereken eserlerden biridir.

Bu kitabın devamı niteliğinde İki Anayasa 1961-1982 (Oniki Levha, İstanbul, 2013) kitabı, 1961 ve 1982 Anayasası arasında geniş bir karşılaştırma imkanı yapmaktadır.

anayasa-ozbudun

Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin [Ankara], 2017

Okuma Önerileri

OKUNMASI ÖNERİLEN MAKALELER

  • Murat Sevinç, “Türkiye’de Anayasal Düzen: 1920-2011”, Anayasa Yazıları içinde, İmaj Yayınları, Ankara, 2013. (ss. 1-107) 

 

OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

  • Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Hukuk Yayınevi, Ankara, 2018.
  • Murat Sevinç ve Dinçer Demirkent, Kuruluşun İhmal Edilmiş İstisnası (1921 Anayasası ve Tutanakları), İletişim, İstanbul, 2017.
  • Ergun Özbudun, 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.
  • Bülent Tanör, İki Anayasa, Oniki Levha, İstanbul, 2014.
  • Türkiye’nin Anayasa Gündemi (27 Uzman, 66 soru-yanıt), (ed. İbrahim Ö. Kaboğlu), İletişim, İstanbul, 2016.

Traité

Temel İnceleme Kitapları

türk anayasa hukuku

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin, Bursa, 2018, 2. baskı.

Bu kitap, Türk Anayasa Hukuku alanında yazılmış ve konuları ayrıntısıyla ele alan en geniş kapsamlı eserdir.

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2017-2018

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2016-2017

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2015-2016

Bütünleme Sınavı

2014-2015

Bütünleme Sınavı

2013-2014

Bütünleme Sınavı

2012-2013

Bütünleme Sınavı

2011-2012

Bütünleme Sınavı

2010-2011

Bütünleme Sınavı

Ders Asistanları

Ders hakkındaki her türlü iletişimi, aşağıda bilgileri verilen asistanlar aracılığıyla kurunuz.

NORMAL ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi