Danışmanlıklar

Thesis Advisory

Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

THESIS ADVISORY

Melike Yıldırım Kaygılı, [2023], Türkiye’nin Organize Suçlulukla Mücadele Anlayışının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Europol İlişkileri Üzerinden Değerlendirilmesi: 2005-2020, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik ABD, Çorum-Türkiye. S.T. 18 Eylül 2023, YÖK Tez No: 

Canan Demirci, [2023], Dünya’da Büyük Koalisyon Örnekleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Çorum-Türkiye. S.T. 18 Eylül 2023, YÖK Tez No: 

Büşra Kolak, [2023], Adli Bilimler Açısından Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Adli Bilimler ABD, Çorum-Türkiye. S.T. 24 Nisan 2023, YÖK Tez No: 810471

Ozan Karabaş, [2023], Olay Yerinin Belgelendirilmesinde Adli Sanat Uygulamaları (Dostoyevsiki’nin Suç ve Ceza Romanı Örneği), Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Adli Bilimler ABD, Çorum-Türkiye. S.T. 19 Nisan 2023, YÖK Tez No: 803947

Rabia Yandım Arıcı, [2022], Adli Bilimler Açısından Trafik Kazalarında Kusur Tespiti, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Adli Bilimler ABD, Çorum-Türkiye. S.T. 23 Eylül 2022, YÖK Tez No: 770527

Sevda Nur Çevik, [2020], Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde Türkiye’de Seçimler (1946-1965), Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye. S.T. 4 Eylül 2020, YÖK Tez No: 637789

Tezden yayın: Çevik, Sevda Nur. “Seçim Sistemlerinin Siyasal Hayata Etkileri: 1961 Seçimleri Örneği”. 10. Türkiye Lisansüstü Eğitim Çalışmaları Kongresi, 3-6 Kasım 2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya. (DOC) SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL HAYATA ETKİLERİ: 1961 SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ | Sevda Nur Çevik – Academia.edu

Hatice Altınova Hanlı, [2020], Türkiye’de Kadınların Siyasete Katılımı ve Temsili: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye. S.T. 7 Şubat 2020, YÖK Tez No: 624646 

Cafer Okyay, [2018], Türkiye’de Anayasacılık Anlayışı Olarak Tepkisellik (1960-1982 Dönemi), Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye. S.T. 6 Haziran 2018, YÖK Tez No: 505612 

İpek Doğan, [2018], Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme: Sorunlar ve Öneriler, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye. S.T. 7 Mayıs 2018, YÖK Tez No: 504847 

Tezden yayın: Doğan Özer, İpek. “Bütçe Hakkından Kamu Bütçesine: Osmanlı’dan Günümüze.” Yönetim ve Ekonomi Dergisi. C. 29, S. 4. (2022): 683-706. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/74421/1068445

Hazar Çoli, [2016], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversite Öğrencilerinde Suç Korkusu, Yakın Doğu Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa-KKTC.

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları

ADVISORY OF (NON-THESIS) MASTER PROJECT

Ali Toz, [2023], Bir Hak Arama Yolu Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye. [ST: 7 Haziran 2023]

Adem Varlık, [2023], Türkiye’de Aşırı Çok Partili Sistem ve Hükümet sisteminin Siyasi Parti Sayılarına Etkisi, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye. [ST: 18 Ocak 2023]

Fatma Koçak, [2022], Diasporanın Devlet Yönetimine Katılma Hakkı: Yurtdışı Seçim Çevresi Önerileri, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye. [ST: 14 Ocak 2022]

Projeden yayın: Koçak, F. ve Dinler, V. (2023) “Türk Diasporasının Seçme ve Seçilme Hakkı: Yurtdışı Seçim Çevresi İçin Bir Öneri”, Yasama Dergisi, S. 47 (Ocak-Haziran 2023), ss. 75-124.

Aysun Erdoğan Özdemir, [2020], Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerin Kariyer Algısı: Hitit Üniversitesi Örneği, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Hasan Özdemir, [2019], Kargı İlçesi Örneğinde Seçmen Davranışı, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Hayri Şamlı, [2018], Siyasal Partilerin Aday Belirleme Süreçleri: Çorum Örneği, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Bayrak Ufuk, [2018], İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Küçükali Birtan, [2018], Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Ünal Gülçin, [2017], Türkiye’de İfade ve Basın Özgürlüğü Sorunu, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.