Güvenlikçi Devlet Koşullarında İnsan Hakları Dersleri Vermek

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-605-7848-39-0

abhk1

Dinler, V. (2013), “Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular”,  Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Y. 9, S. 35 (Akademide Sorun Ne?), ss. 239-261

Lecturing Human Rights in the Security State Conditions

Dinler, V. (2013), “Questions on the limits of academic freedom”,  Journal of Conservative Thought, Vol. 9, Issue 35 (What is the problem of Academia?), pp. 239-261

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look