Kriminoloji Teorileri [yüksek lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Suçun sosyal bilimsel incelemesi olan kriminoloji; sapma, suç, suçlu ve suçluluk ile bunların toplumsal etkilerini anlamaya çalışmakla meşguldür. Bu derste klasik okuldan başlayarak suça ve suçluluğa farklı yaklaşımlar getirilen teoriler ele alınacaktır.

Haftalık İzlence

Hafta/Week Türkçe English
1 Dersin tanıtımı, konu, kapsam ve amaçlar ve kaynaklar üzerine söyleşi. On the criminology and the methodology
2 Suç ve teori, Kriminolojinin tarihsel gelişimi, Kriminoloji disiplini, özellikleri ve diğer disiplinlerle ilişkisi Theory and crime. Background of the criminology
3 Klasik Okul: Beccaria ve takipçileri Classical criminology
4 Pozitivist okul: Lombroso ve biyolojik faktörler Positivist criminology: Biological factors and criminal behavior
5 Psikolojik faktörler ve suçlu davranışı Psychological factors and criminal behavior
6 Suç ve yoksulluk: Guerry ve Quetelet Crime and poverty
7 Durkheim, anomi ve modernleşme teorileri Durkheim, anomie and modernization
8 Şikago okulu: Çevresel faktörler Neighborhoods and crime
9 Gerilim teorileri: Merton Strain theories
10 Öğrenme teorileri Learning theories
11 Sosyal kontrol teorileri Social control theories
12 Çatışma teorileri: Marksist kriminoloji ve feminist kriminoloji Conflict criminology
13 Karma teoriler Integrated theories
14  Sunumlar Presentations

Ders Kitapları [Önerilen]

vold

Thomas J. Bernard, Jeffrey B. Snipes and Alexander L. Gerould, Vold’s Theoretical  Criminology, Oxford University Press, 2010.

kriminoloji sokullu

Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, Beta, İstanbul, 2018.

kriminoloji

Tülin Günşen İçli, Kriminoloji, Seçkin, Ankara, 2018.

kriminoloji demirbaş

Demirbaş Timur, Kriminoloji, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2017.

kriminoloji-adalet-yayinevi

Artuk Emin ve Emin Alşahin, Kriminoloji, Adalet, Ankara, 2017.

viktimoloji

SFüsunokullu-Akıncı ve Selman Dursun, Viktimoloji, Beta, İstanbul, 2018.

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

Güncel Önkal ve Özgür Sarı (ed.), Suçun Sosyolojisi Cezanın Felsefesi, Nobel Yayınları, Ankara. (2 seri halinde çıkmıştır)

 

MAKALELER

Dinler, V. (2015), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-1: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 10, S. 29, ss. 39-65

Dinler, V. (2016), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II): Türkiye’de 1983-2013 Yılları Arasında Yazılan Suç Bilim (Kriminoloji) Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 31.

Dinler, V. ve İçli, T. (2009), “Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği)”, Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24–27 Eylül, Isparta, ss. 2469- 2486

Tartışma Soruları

Türkiye’de kriminoloji niçin bağımsız bir disiplin olamamıştır?

Türkiye’de en önemli kriminolojik sorunlar nelerdir?

Toplumun suç ve ceza algısı ile ceza hukukunun suç ve ceza anlayışı birbiriyle ne kadar örtüşmektedir?

Ölüm cezası suçların önlenmesinde ne kadar etkilidir?

Doğu toplumlarında “seri katil” olmayışı neyle açıklanabilir?

Ödev Konuları

Türkiye’de ölüm cezası tartışmalarının geçmişi ve geleceği

İletişim

ogrenci@veyseldinler.com

Görsel: 19. yüzyılda çocuk yargılaması