The Unionization of the Police in Turkey: Fighting a Running Battle

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi indir / Download article

ISBN: 978-83-66220-27-0

genoros animos1

Dinler, V. (2019), “The Unionization of the Police in Turkey: Fighting a Running Battle”, Generosos animos labor nutrit, (ed.) Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski, Adam Marszałek Publishing, Toruń, Poland, pp. 73-92.

— ABSTRACT —

Unions have a substantial impact on the compensation and work lives of both unionized and non-unionized workers. In most countries, the unionization of public servants is a very common right protected by their constitutions. On the other hand, there is a category of public servants that are restricted from unionization in some countries. Turkey is one of these countries, in which a significant portion of the public servants is banned from establishing unions. According to the law, constabulary members are on the exclusion list of organizing unions or affiliated to unions. Unionization attempts have never ended in Turkish Police, and a few courageous police officers have not stopped their efforts to establish a police union since 2012.

In this regard, this paper aims to discuss and find out the significant role of unions in democracies and describes the unionization struggle of the police in Turkey. Observation of the author of the Turkish National Police Organization and the inference of domestic law on unionization have been stressed in the paper.

— KEY WORDS — 

Police unions, the unionization of the police, Turkish national police organization

Türkiye'de Polisin Sendikalaşması: Hiç Bitmeyen Mücadele

Dinler, V. (2019), “Türkiye’de Polisin Sendikalaşması: Hiç Bitmeyen Mücadele”, Generosos animos labor nutrit, (ed.) Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski, Adam Marszałek Yayınevi, Toruń, Polonya, ss. 73-92.

— ÖZET —

Sendikaların sendikalı olsun olmasın, çalışanların maaşları ve çalışma koşulları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kamu görevlilerinin sendikalaşması pek çok ülkede anayasal güvencede olan bir haktır. Bazı ülkelerde ise, sendikalaşmaları kategorik olan kısıtlanan kamu görevlileri vardır. Türkiye memurların bir kesiminin sendika kurmaktan men edildiği bu ülkelerden biridir. Yasaya göre, polis teşkilatı üyeleri sendikal örgütlenmesine izin verilen kamu görevlilerin dışında yer almaktadır.  Bununla birlikte Türk polisinin uzun zamandan beri var olan sendikalaşma girişimi hiçbir zaman sona ermemiş ve birkaç cesur polis memurunun polis sendikası kurma çabalarını durduramamıştır.

Bu makale, sendikaların demokrasilerdeki önemli rolünü tartışmayı amaçlamakta ve Türkiye’de polisin sendikalaşma mücadelesini anlatmaktadır. Makale yazarın Türk Polis Teşkilatındaki iç gözlemlerine ve sendika hukukuna  ilişkin yorumlarına dayanmaktadır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

polis sendikaları, polisin sendikalaşması, Türk Polis Teşkilatı

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Allen, V.L. (1958), “The National Union of Police and Prison Officers”, The Economic History Review, Vol. 11, No. 1, pp. 133-143.

Bean R. (1980), “Police Unrest, Unionization and the 1919 Strike in Liverpool”, Journal of Contemporary History, Vol. 15, pp. 633-653.

Biçaku D. (2006), “Ngrihet pas 94 vitesh sindikata e policisë spqiptare”, Shekulli, 17 April.

Casale G. (1999a), “Tripartism and Industrial Relations in Central and Eastern Europe”, in Casale G. (Ed.), Social Dialogue in Central and Eastern Europe, ILO, Budapest, pp. 1-36.

Casale G. (1999b), “Tripartism and Industrial Relations in Macedonia”, in Casale G. (Ed.), Social Dialogue in Central and Eastern Europe, ILO, Budapest, pp. 245-254.

Casale G. (1999c), “Social Dialogue in Ukraine”, in Casale G. (Ed.), Social Dialogue in Central and Eastern Europe, ILO, Budapest, pp. 319-334.

Erol A. (1989), “Çalışanların Örgütlenmesi ve Demokrasi”, Jeoloji Mühendisliği, May-November, pp. 75-76.

First Report of the Republic of Estonia 2001–2002 (2006), p. 71–72, available at: www.sm.ee/est/HtmlPages/socialch/$file/socialch.pdf (accessed 17 February)

Gülmez M. (1992), “Sendika Hakkı ve Kamu Görevlileri”, in Gülmez M. (Ed.), İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu, TODAİE, Ankara, pp. 57-76.

Gülmez M. (2001), “Aykırılıklarla Dolu Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası”, Amme İdaresi Dergisi, Vol. 34, No. 3, pp. 1-21.

Hürriyet, “Binlerce polisin öfke yürüyüşü”, 12 December 2000.

Hürriyet, “Polisin İsyanı”, 13 December 2000.

Hürriyet, “Polis sendikası validen döndü”, 10 November 2012.

Hürriyet, “Polis sendikası ‘Resmen’ kuruldu ilk eylemi 1 Mayıs’da yapacak”, 13 November 2012.

International Labor Standarts (2002), Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, available at: http:// digitalcommons.ilr.cornell.edu/freedom/4 (accessed 15 December)

Juris H.A. and Hutchison K.B., “The Legal Status of Municipal Police Employee Organisations”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 23, No. 3, pp. 352-366.

Lyons R.L. (1947), “The Boston Police Strike of 1919”, The New England Quarterly, Vol. 20, No. 2, pp. 147-168.

Milliyet, “Polis de demokratik tepki eylemi yapabilir”, 10 November 2006.

Monk R. (2001), Study on Policing in The Federal Republic of Yugoslavia, OSCE, Belgrade.

Mutlu L. (2005), “Memurların Sendikalaşması ve Ekonomik-Sosyal Haklara Etkisi”, Sayıştay Dergisi, No. 42, pp. 20-36.

Nasson B. (1992), “‘Messing with Coloured People’: The 1918 Police Strike in Cape Town, South Africa”, The Journal of African History, Vol. 33, No. 2, pp. 301-319.

Öner S. (2003), Halkın Polisi Pol-Der Anıları, İletişim Yayınları, İstanbul.

Sokullu-Akıncı, F. (1990), Polis: Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi Polis Alt-Kültürü ve İnsan Hakları, Gümüş Basımevi, İstanbul.

Milliyet, “Polis de demokratik tepki eylemi yapabilir”, 10 November 2006.

Such M. (1989), Önce Devlet Sonra Polis, Eryar N. (interpreter), Altın Kitaplar, İstanbul.

Şaylan G. (1970), “Memur Sendikaları Üzerine Bazı Notlar”, Amme İdaresi Dergisi, Vol. 3, No. 4, pp. 136-151.

The State Police Staff Start Creation of a Trade Union (2006), available at: www.eiro.eurofound.ie/2006/01/feature/lv0601101f.html Country: LATVIA (accessed 10 May).

Vodinelić V.R. et al. (2002), Compatibility of Yugoslav Law and Practice with The Requirements of the European Convention on Human Rights, Belgrade.

World Bank (2005), Bosnia and Herzegovina Labor Market Update: The Role of Industrial Relations, Report No. 32650-BA, December.

www.cespolice.org

www.egm.gov.tr

Zhao J. and Lovrich N. (1997), “Collective Bargaining and The Police: The Consequences for Supplemental Compensation Policies in Large Agencies”, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 20, No. 3, pp. 508-518.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look