Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 2147-1061

AYHD -18

Dinler, V. (2020), “Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı“,  Anayasa Hukuku Dergisi,  C. 9, S. 18, ss. 731-736.

An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL)

Dinler, V. (2020), “An International Corpus Constitutional Goal: Eight Yeasr of Journal of Constitutional Law (JConstL)“,  Journal Of Constitutional Law,  Vol. 9, Issue 18, pp. 731-736.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Tuana Öztunçel, “Politik Davalar ve Düşman Ceza Hukuku”, Karşı Mahalle, 25 Kasım 2020. https://www.karsimahalle.org/2020/11/25/politik-davalar-ve-dusman-ceza-hukuku