16 Ulusal Ergonomi Kongresi (Bildiriler Kitabı)

Özlem Kaya ve Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-605-5244-00-2

ergonomi

Kaya, Ö. ve Dinler, V. (ed.), (2013), 16.Ulusal Ergonomi Kongresi: Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi (Bildiriler Kitabı), Çorum, 2013.

Bilimsel Etkinlik: 16.Ulusal Ergonomi Kongresi: Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi, Hitit Üniversitesi – Türk Ergonomi Derneği, 3-5 Aralık 2010, Çorum.

— ANAHTAR KELİMELER — 

ergonomi, yaşam kalitesi, ergonomi kongresi, 16. ulusal ergonomi kongresi

16th Turkish National Congress of Ergonomics (proceedings)

Kaya, Ö. ve Dinler, V. (ed.), (2013), 16th Turkish National Congress of Ergonomics: Ergonomy for Life Quality (Proceedings), Çorum, 2013.

Bilimsel Etkinlik: 16.Ulusal Ergonomi Kongresi: Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi, Hitit Üniversitesi – Türk Ergonomi Derneği, 3-5 Aralık 2010, Çorum.

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

Ergonomi Kongresi logosu Veysel Dinler tarafından tasarlanmış, Yasin Kavlak (Bir Medya) tarafından çizilmiştir.