A Qualitative Research on the Çorum Massacre in Terms of ‘Right to Truth’ and ‘Truth Commissions’

Veysel Dinler, Ersin Topçuoğlu ve Canberk Yılmaz

dinlerv@gmail.com

Makaleyi İndir / Download Article

eurocrim 2018

Dinler, V. (2017), “Suç Sayma Teorileri Üzerine Bir Tartışma”, Hukuka Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar VIII Sempozyumu, 15-18 Mayıs, İstanbul.

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

Hukuka Felsefesi ve Sosyolojik Bakışlar VIII Sempozyumu, HFSA ve İstanbul Barosu, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Beyazıt 15-18 Mayıs İstanbul.

— ÖZET —

Suç sayma teorileri (criminalization theories) Türk hukuk yazınında üzerinde pek fazla durulmayan konulardan biridir. Oysa yasa koyucunun bir eylemi hangi düşünsel esaslara ve ilkelere dayanarak suç sayabileceği üzerine kafa yorulması gereken bir konudur. Cezalandırmanın amaçları ve ceza türleri meselesine, suç sayma teorilerine nazaran daha çok ilgi gösterilmiş ve bu konulara yer verilmiştir.

Suç sayma konusunda Alman doktrini (Rechtsgutstheorie) Türkçe yazında daha yoğun ele alınmakta ve Anglosakson kökenli tartışmalar görece ihmal edilmektedir. Oysa Anglosakson dünyasında J.S. Mill’e atfedilen zarar ilkesi ve bu ilkenin eleştirisinden doğan pek çok teori ve yaklaşım söz konusudur. Türkçe yazında kısmen yer verilen bu tartışmaların, suç sayma teorileri içinde ele alınmasının alanı zenginleştireceği kanaatindeyiz. Bu çalışmanın amacı, özellikle Anglosakson doktrinindeki suç sayma teorileri üzerine daha derli toplu bir tartışma başlatmaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

suç sayma teorileri, suç ihdası, cezalandırma, ceza hukukuyla korunması amaçlanan hukuksal değer, zarar ilkesi, saldırı ilkesi, hukuksal ahlakçılık, paternalizm

Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma

Dinler, V. (2017), “A Discussion on Criminalisation Theories“, Symposium of Philosophical and Sociological Perspectives on Law VIII, May 15-18, İstanbul.

—SCIENTIFIC EVENT—

Symposium of Philosophical and Sociological Perspectives on Law VIII, HFSA and Istanbul Bar Association, İstanbul University Congress and Convention Center, Beyazıt, May 15-18, İstanbul.

— ANAHTAR KELİMELER — 

criminalization theories, criminalization, punishment, Rechtsgut, harm principle, offense principle, legal moralism, paternalism

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Henüz atıf yapılmadı