Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

anayasa_hukuku_sempozyumu

Orijinal İngilizce Künye

— ABSTRACT — 

Eklenecek.

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

Türkçe Başlık

Türkçe Künye

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

— YAYIN / PUBLISHING —

Bu bildiri kitap bölümü olarak yayınlanmıştır. [yayın

İncele / Look

Eklenecek