Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme [Bildiri]

Veysel Dinler ve Şakir Şahin

dinlerv@gmail.com

Kongre Programı

dvi

Dinler, V. ve Şahin, Ş. (2004), “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, 1. Ulusal DVI Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 3-5 Mayıs, Van. 

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • 1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi
  • Adli Bilimciler Derneği – Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
  • 3-5 Mayıs 2004

—YAYIN—

Dinler, V.; Şahin, Ş. ve Baydar, Ç.L. (2006), “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 50-57. 

Location and Identification of Disaster Victims

Dinler, V. and Şahin, Ş. (2004), “Location and Identification of Disaster Victims”, 1st National Congress of DVI, Yüzüncü Yıl University, May 3-5, Van/TÜRKİYE. 

—SCIENTIFIC EVENT—

  • 1st National Congress of DVI
  • Association of Forensic Scientists, – Yüzüncü Yıl University – Turkish National Police HQ
  • Yüzüncü Yıl University, Van
  • May 3-5 2004

—PUBLICATION—

Dinler, V.; Şahin, Ş. ve Baydar, Ç.L. (2006), “The Location and Identification of Disaster Victims”, Journal of Forensic Science, Vol. 6, No. 2, pp. 50-57.