İnsan Hakları [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

İnsan hakları günümüzdeki en önemli ve tartışmalı meselelerden biridir. Bu dersin amacı insan haklarının tarihsel gelişimini, kapsamını ve uygulanmasını ele almaktır.

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler. İnsan Hakları öğrenmenin gerekliliği üzerine söyleşi
2. Hafta İnsan hakları temel kavramlar. Hak ve özgürlük ayrımı. İnsan hakları kavramı.
3. Hafta İnsan hakları fikrinin tarihsel gelişimi
4. Hafta İnsan hakları teorileri, tabii hak anlayışı, pozitivist hak anlayışı, temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması
5. Hafta İnsan haklarına hukuk ötesi yaklaşımlar
6. Hafta İnsan haklarının uluslararası korunması fikri, uluslararası sözleşmeler ve mekanizmalar
7. Hafta Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sorunu.
8. Hafta Olağanüstü hallerde insan hakları
9. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içeriği.
10. Hafta AİHM ve koruma mekanizması.
11. Hafta Türkiye’de insan haklarının tarihi gelişimi. 1982 Anayasasında korunan temel hak ve özgürlükler.
12. Hafta Temel haklar: Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı, ayrımcılığa maruz kalmama hakkı.
13. Hafta Temel özgürlükler: ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğü.
14. Hafta Uluslararası ceza mahkemeleri ve yargılama hukuku.

Ders Kitapları [Önerilen]

erdoğan insan hakları

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion [Ankara], 2018

insan hakları hukuku

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin [Bursa], 2017

Okuma Önerileri

NOT-1: İnsan Hakları dersi için yeni basım bir TC ANAYASASI ile AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ metni alınız ve derse getiriniz.

NOT-2: Bu derse ait slayt örneklerini Lisans/Materyaller sayfasından bulabilirsiniz.

 

OKUNMASI ÖNERİLEN MAKALELER

1- Isiah Berlin, İki Özgürlük Kavramı

2- Veysel Dinler, “İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu“, Polis Bilimleri Dergisi, C. 3, S. 3-4, ss. 83-104.

 

OKUNMASI ÖNERİLEN BROŞÜRLER

1- 66 Soruda Bireysel Başvuru

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2018-2019

Bütünleme Sınavı

2017-2018

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2016-2017

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2015-2016

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2012-2013

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2011-2012

Ara Sınav

Final Sınavı

Bütünleme Sınavı

2009-2010

Ara Sınav

Final Sınavı

DERSİ İLGİLENDİREN

SLAYT, DERS NOTU VE ÇALIŞMA SORULARINA 

LİSANS MATERYAL KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Ders Asistanları

Ders hakkındaki her türlü iletişimi, aşağıda bilgileri verilen asistanlar aracılığıyla kurunuz.

NORMAL ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi