İspanya’da Batasuna Partisi’nin Yasaklanması

Yüksel Metin ve Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1306-9802

terazi

Metin, Y. ve Dinler, V. (2008), “İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 20, ss.

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

Banning Batasuna in Spain

Metin, Y. and Dinler, V. (2008), “Banning Batasuna in Spain”, Terazi Monthly Law Review, Y. 3, No. 20, pp.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Vural Savaş, Anılarım Bir Dönemin Perde Arkası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.