İspanya’da Batasuna Partisi’nin Yasaklanması

Yüksel Metin ve Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1306-9802

terazi

Metin, Y. ve Dinler, V. (2008), “İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 20, ss.

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

Banning Batasuna in Spain

Metin, Y. and Dinler, V. (2008), “Banning Batasuna in Spain”, Terazi Monthly Law Review, Y. 3, No. 20, pp.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Ali Ersoy KONTACI, (2016), Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü, Savaş Yayınları, Ankara.
  2. Vural SAVAŞ, Anılarım Bir Dönemin Perde Arkası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.

  1. Ali Ersoy KONTACI, (2010), Kırılgan demokrasilerde siyasal örgütlenme özgürlüğü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)