Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 975–6385–75–8

suç analizi

Dinler, V. (2006), “Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi”, Suç Analizi – 1, (ed. M. Kaygısız ve H. Sever), Adalet Yayınevi, Ankara, ss. 115–129

Crime Scene Investigation Authority of the Law Enforcement

Dinler, V. (2006), “Crime Scene Investigation Authority of the Law Enforcement”, Crime Analysis – 1, (ed. M. Kaygısız ve H. Sever), Adalet Publishing, Ankara, pp. 115–129

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Badem Ugur, Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama Yöntemleri, Erzurum, 1988.
Biçak Vahit, “DVI ve Hukuk”, I. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Van, 03-05 Mayıs 2004.
Biçak Vahit, Mukayeseli, Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu, Vadi, Ankara, 2004.
Dennis I.H., The Law of Evidence, Sweet& Maxwell, London, 1999.
Dinler Veysel, “Adaletin Hassas Terazisi; Delil Güvenligi”, Koroner Olay Yeri İnceleme Dergisi, S. 1, Nisan 2004. (ss.6-7)
Dinler Veysel, “Yusuf Cemi! Bey’den Günümüze Türkiye’de Olay Yeri İnceleme Hizmetleri”, Koroner Olay Yeri İnceleme Dergisi, S.l, Nisan 2004. (ss.3)
Dinler Veysel, “Olay Yerinin Doğru İncelenmesi ve Delil Güvenliği”, Adli Bilimler Paneli, Isparta, 13-14 Nisan 2004.
Dinler Veysel, “Olay Yeri İncelemede Biyolojik Delillerin Önemi ve Uygulamada Yasanan Sorunlar”, 6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, 28-30 Haziran 2004.
Eryilmaz Mesut B., “Olay Yeri Inceleme ve Bilgi Alma Yetkisi”, Polisin Görev ve Yetkileri, (ed., A.Z. Özgür, S. Sözen), Anadolu Üniversitesi Yayınları,
Eskisehir, 2003.
Fmdikli Remzi, “Polisin Yetkileri: Temel Kavramlar”, Polisin Görev ve Yetkileri, (ed., A.Z. Özgür, S. Sözen), Anadolu Üniversitesi Yayınları,
Eskisehir, 2003.
Kaygisiz Mustafa, Adli Bilimler Olay Yeri İncelemesi Kriminalistik Suç Analizi, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2004.
Kaygisiz Mustafa/ARSLAN T.A./BAYKAL A./BAYER M., Olay Yeri İnceleme Hizmetiçi Eğitim Kaynak Kitabi, EGM Basimevi, Ankara, 2002.
Öztürk BahrilERDEM M.R./ÖZBEK V.Ö., Uygulamali Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 2000, 5. bas!.
Söylemez Ahmet, Kriminalistik ve Suç Yeri İncelemesi, Hasmet Matbaasi, Istanbul, 1982.
Tuğ Ayşim, Y Alakoç, C.M. Çetin ve H. Hancı, “Afet Kurbanlarinda Kimlik tespiti Disaster Victim Identification (DVI)”, Adli Bilimler Dergisi, C.1, S.2, Aralik, 2002. (ss.1-15)
Yavuz M. Sunay, “Adli Tibbin Tarihi”, Koroner Olay Yeri İnceleme Dergisi, S. 1, Nisan 2004. (ss.13)
Zonderman Jon, Suç izlerinin Ötesinde, (çev: Bilge Tanrıseven), Phoenix Yayinevi, Ankara, 2001.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Şevket PEKDEMİR, (2017), “İslam Ceza Hukukuna Göre Olay Yeri İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 30, ss. 139-155.

  1. Zeliha ALPSOY, (2019), Önleme Araması, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (yüksek lisans tezi)
  2. Mehmet ÇİĞDEM, (2015), Olay yerinde elde edilen delillerin hukuki değeri, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep. (yüksek lisans tezi)