Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi

Dinler, V. (2006), “Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi”, Suç Analizi – 1, (ed. M. Kaygısız ve H. Sever), Adalet Yayınevi, Ankara, ss. 115–129

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

İngilizce Başlık Eklenecek

İngilizce Künye Eklenecek.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Eklenecek

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Şevket PEKDEMİR, (2017), “İslam Ceza Hukukuna Göre Olay Yeri İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 30, ss. 139-155.

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi İndir / Download Article

ISBN: 975–6385–75–8

suç analizi