A Qualitative Research on the Çorum Massacre in Terms of ‘Right to Truth’ and ‘Truth Commissions’

Veysel Dinler, Ersin Topçuoğlu ve Canberk Yılmaz

dinlerv@gmail.com

eurocrim 2018

Dinler, V., Topçuoğlu, E. and Yılmaz, C. (2018), “A Qualitative Research on the Çorum Massacre in Terms of ‘Right to Truth’ and ‘Truth Commissions’”, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology Crimes Against Humans and Crimes against Humanity, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 29 August – 01 September 2018.

— ABSTRACT —

The Çorum Massacre in 1980 is a significant event in Turkey’s history which resulted in serious human rights violation and crimes against humanity. This research aims to understand the importance of “right to truth” and “truth commission” as a resolution instrument in parties’ points of view. The essential question is whether establishing a truth commission to investigate this event will be a sufficient resolution for a social remedy and repair of continuing social problems in Çorum due to the 1980 Massacre. The study builds upon the question of whether a possible truth commission will be a key to reveal what has happened in 1980 and a good remedy for current tension present in Çorum. The research is based on a normative theory in which the Çorum Massacre is a historical case and has specific characters. For that reason, a qualitative method will be applied in this case study. Twenty-six interviewees responded questions of a semi-structured interview. Data were analyzed with Maxqda. Consequently, the majority of the interviewees do not believe a truth commission gives a successful result in Turkey’s political conjuncture. 

— KEYWORDS — 

right to truth, truth commission, Çorum Massacre, Çorum 1980

—SCIENTIFIC EVENT—

  • 18th Annual Conference of the European Society of Criminology Crimes Against Humans and Crimes against Humanity
  • European Society of Criminology and Sarajevo State University
  • Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • 29 August – 01 September 2018

Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma

Dinler, V., Topçuoğlu, E. ve Yılmaz, C. (2018), “Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma”, Avrupa Kriminoloji Topluluğu 18. Konferansı (İnsana ve İnsanlığa Karşı Suçlar), Sarajevo, Bosna-Hersek, 29 Ağustos – 01 Eylül 2018.

— ÖZET—

1980 Çorum Katliamı Türkiye tarihinde ağır insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlarla sonuçlanan önemli bir olaydır. Bu araştırma, bir çözüm aracı olarak “hakikat hakkı” ve “hakikat komisyonu”nun önemini tarafların bakış açısından anlamayı amaçlamaktadır. Asıl soru, bu olayı araştırmak için bir hakikat komisyonunun kurulmasının, 1980 Katliamı nedeniyle Çorum’da meydana gelen toplumsal sorunların ve devam eden travmaların onarımı için yeterli bir çözüm olup olmayacağıdır. Bu çalışma, olası bir hakikat komisyonunun 1980’de yaşananları ortaya çıkarmak için anahtar olup olmayacağı ve Çorum’daki mevcut gerginliğe iyi bir çare olup olmayacağı sorusuna; Çorum Katliamının tarihsel bir vaka olduğu ve belirli karakterlere sahip olduğu inancına dayanmaktadır. Bu nedenle bu vaka çalışmasında nitel bir yöntem uygulanacaktır. Görüşülen yirmi altı kişi yarı yapılandırılmış bir görüşmenin sorularını yanıtladı. Veriler Maxqda ile analiz edildi. Sonuç olarak, görüşmecilerin çoğunluğu bir hakikat komisyonunun Türkiye’nin siyasi konjonktürde hakikat hakkı, hakikat komisyonu, Çorum Katliamı, Çorum 1980’de başarılı bir sonuç verdiğine inanmamaktadır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

hakikat hakkı, hakikat komisyonu, Çorum Katliamı, Çorum 1980

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu 18. Konferansı (İnsana ve İnsanlığa Karşı Suçlar)
  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu ve Saraybosna Devlet Üniversitesi
  • Saraybosna, Bosna Hersek
  • 29 Ağustos – 01 Eylül 2018

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Henüz atıf yapılmadı