Derslerin tam işlenmesine dair

Dönemin ilk haftası, ara sınavlar sonraki hafta veya dönem içinde herhangi bir gün ders işlenmemesi için ciddi bir sebep olması gerekir. Bu ciddi sebep öğrenciden değil, öğretim üyesinden veya idareden kaynaklanabilir. Bu durumlarda zaten dersin telafisi yapılır.

Kısaca, dönemin ilk haftası dersler başlar. Anlatılan konulardan soru sorulur. Teamülleri yaşayanlar yaratır ve/veya uygular. İlk hafta derse gelip gelmemek öğrencinin bileceği iştir. Ancak yoklama alındığını ve ders işlendiğini de bilmesi gerekir.

Lisans derslerinin tümünde derse katılımın (devam) %10 etkili olduğunu tekrar hatırlatıyorum.