İbadethaneden Viraneye: Terk Edilen ve Unutulan İbadet Yerleri

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-625-8042-19-1 (Türkçe)

ISBN: 978-625-8042-21-4 (English)

adip

Dinler, V., (2021), “İbadethaneden Viraneye: Terk Edilen ve Unutulan İbadet Yerleri”, Anadolu’da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler,  (ed. Vanessa R. De Obaldia), Anadolu Din ve İnançları Platformu, (çevrimiçi)  10-11 Nisan 2021, Milli Basım ve Yayın, İstanbul, ss. 100-113.

— ÖZET —

Anadolu coğrafyası tarih boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklarda sayısız inanç topluluğu inançlarına özgü ibadethaneler kurmuş ve inançlarını özgürce yaşayabilmişlerdir. Son derece çeşitli olan ve farklı renkler taşıyan inançlar, maalesef bugün aynı özelliği göstermemektedir. Özellikle 1923-1925 büyük mübadele sonrasında Türkiye’yi terk eden Hristiyanların ibadet yerleri ya camiye dönüştürülmüş yahut bakımsızlıktan viraneye dönmüştür. Göçmenlerin geride bıraktıkları ibadet yerlerine yeterince sahip çıkılmamıştır. Bunlardan turistik özellik taşıyan birkaçı dışında geri kalanlar bakımsızlıktan viraneye dönüşmüştür. Bütün metruk binalar gibi içinde değerli hiçbir şey kalmamıştır. Bu çalışmada, Çorum ve Isparta’dan bazı örneklerle ibadethaneden viraneye dönüşen kiliseler üzerinde durulacak ve ibadethaneleri koruma(ma) politikasına eleştirel bir yaklaşım getirilecektir.

— ANAHTAR KELİMELER — 

metruk kiliseler, ibadethaneleri koruma politikası

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • Anadolu’da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler
  • Anadolu Din ve İnançları Platformu
  • Çevrimiçi
  • 10-11 Nisan 2021

From worship places to waste: Abandoned and forgotten worship places

Dinler, V., (2021), “From worship places to waste: Abandoned and forgotten worship places”,  The Concersion of Spaces and Places of Worship in Anatolia, (ed. Vanessa R. de Obaldia), Anatolian Religions and Beliefs Platform, (online), 10-11 April 2021, Milli Basım ve Yayın, İstanbul, pp. 100-113.

— ABSTRACT —

Anatolian geography has hosted many civilizations throughout history. In these lands, numerous faith communities have established worship places specific to their beliefs, and they freely lived their beliefs. The extraordinarily diverse and different beliefs, unfortunately, do not show the same feature today. Christians churches were devastated by neglect or converted into a mosque, especially after leaving Turkey between 1923-1925 in the great exchange of population.  The churches left behind by immigrants were not sufficiently protected. Except for a few of them with touristic features, the rest have turned into ruins due to neglect and disregard. Like all abandoned buildings, nothing valuables were left in them. In this paper, some examples from Çorum and Isparta will focus on churches that have turned into ruins from places of worship, and a critical approach will be brought to the policy of (not) protecting places of worship.

— KEYWORDS — 

abandoned churches, sanctuary protection policy

—SCIENTIFIC EVENT—

  • The Concersion of Spaces and Places of Worship in Anatolia
  • Anatolian Religions and Beliefs Platform
  • Online
  • 10-11 April 2021

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Bernard Thomas J., Jeffrey B. Snipes and Alexander L. Gerould, Vold’s Theoretical Criminology, Oxford University Press, New York, 2010.

Dinler Veysel, “‘Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 1, Aralık 2008, ss. 1-19.

Evrensel, “Bursa’da ‘sahibinden satılık’ kilise ilanları”, 18 Ocak 2021.

Koyuncu Nuran, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Din ve Vicdan Hürriyetleri Bağlamında Mabedlerinin Hukuki Statüsü, Adalet, Ankara, 2014.

Köksal H. Kaan, “Çorum Surp Gevork Kilisesi Üzerine Bir Araştırma”, https://kaankoksal.blogspot.com/2015/08/corum-surp-gevork-kilisesi-uzerine-bir.html (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

Onaran Nevzat, Ermeniler, Rumlar ve Kürtler Türk Nüfus Mühendisliği (1914-1940), Kor Kitap, İstanbul, 2018.

https://hakikatadalethafiza.org/, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://hrantdink.org/tr/, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://ispartamhaber.com/haber/5703919/ispartadaki-kiliseler-turizme-kazandiriliyor  (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://nisanyanmap.com/, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/aya-stefanos-yesilada-kilisesi  (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=Jig_8T1KguU, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Eğirdir İlçesi Ayastefanos Kilisesi’ni Ziyareti, 23 Aralık 2018, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=AgdyW2avKdA, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=uvwXA1i0aRM, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://yuzlesmeatolyesi.wordpress.com, (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

https://www2.tbmm.gov.tr/d25/7/7-0256s.pdf. (erişim tarihi: 15 Mart 2021)

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Henüz atıf yapılmadı