Projeler, Yayıncılık ve Üyelikler

Projects, editoring, board membersihp

Projeler

Projects

[2015-2016]
Yürütücü Project Coordinator,

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law)

Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma
A Qualitative Research on the Çorum Massacre in Terms of ‘Right to Truth’ and ‘Truth Commissions’

[2005-2007]
Araştırmacı Researcher,

Polis Akademisi Başkanlığı ve TÜBİTAK (Police Academy and The Scientific and Technological Research Council of Turkey)

Türkiye’nin Suçlu Profili: Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri
The Criminal Profiles of Turkey: The Social, Economic and Cultural Characteristics of the Prisoners

Editörlük ve Hakemlik

Editoring and Refereeing

[2021-         ] / Editör Editör in Chief 
Ankara Barosu Dergisi (ABD)

Ankara Bar Review (ABR)

[2009-2015] / Editör Yardımcısı Assistant Editor
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

[2017-         ] / Danışma Kurulu Üyesi Member of Advisory Board
Fiscaoeconomia (FSECON)

Kurul Üyelikleri

Board membership

[2019-        ] / External Collaborator

University of Warsaw Faculty of Applied Linguistics International Legal Communication Research Center

[2019-          ] / Danışma Kurulu Üyesi Member of Advisory Board

Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi