Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi indir / Download article

ISBN: 9789750529634

Dinler, V. (2020), “Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum”, Türkiye’nin 1970’li Yılları, (der.) Mete Kaan Kaynar, İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 671-687.

Massacre in a shambles: Maraş and Çorum

Dinler, V. (2020), “Massacre in a shambles: Maraş and Çorum”, The 1970s of Turkey, (ed.) Mete Kaan Kaynar, İletişim Publishing, İstanbul, pp. 671-687.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Apaydın, O. Kim Öldürüyor Niçin Öldürüyor? Dünyada ve Türkiye’de Terör Üstüne Bir İnceleme ve Araştırma, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1979, 2. Baskı.

Atay, K. 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı Neden ve Nasıl Kana Bulandı?, Metis, İstanbul, 2013.

Birikim, Maraş’tan Sonra…?, Birikim Yayınları, İstanbul, 1979.

Bora, T. Cereyanlar Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, İletişim, İstanbul, 2017, 4. Baskı.

Çınar, M.D. Çorum Olaylarının Yerel Medyadaki Temsili, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış tezsiz yüksek lisans projesi, Ankara, 2014.

Dinler, V., Topçuoğlu, E. ve Yılmaz C. Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Çorum, 2016, basılmamış araştırma raporu.

Durna, T. “70’li Yıllarda Politik Şiddet ve Basın”, Modernizmin Yansımaları: 70’li Yıllarda Türkiye, R.F.Barbaros ve E.J.Zurcher (Haz.) Efil Yayınevi, Ankara, 2014, s. 230–268.

Eke, G. Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniş 1980 Çorum, Nitelik Kitap, Ankara, 2012.

Ertan, M. “Türk Sağının Kızılbaş Algısı”, Türk Sağı Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, İ.Ö. Kerestecioğlu ve G.G. Öztan (Der.), İletişim, İstanbul, 2016, 3. Baskı, s. 203-241.

Eral, S. Çaldıran’dan Çorum’a Anadolu’da Alevi katliamları, Ant Yayınları, İstanbul, 1995, 2. Baskı.

Erken, A. “Türkiye’de Barış Gönüllüleri Programına Bir Bakış: 1961-1970”, Avrasya Etüdleri, C. 48, S. 2, 2015, s. 39-63.

Günçıkan, B. Cumhuriyet’in Kuruluşundan AKP İktidarına Devletin Şiddet Tarihi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010.

Güneş, F. Kırkların Direnişi Yaşayanların Tanıklığıyla Çorum Olayları, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Güneş, F. Güneşin Ağladığı Gün Maraş 78 Katliamını Yaşayanlar Anlatıyor, Belge Yayınları, İstanbul, 2014, 2. Baskı.

Hürriyet, “Paul Henze ‘Bizim çocuklar yaptı’ demiş”, 14 Haziran 2003.

İlke, “Sivas Raporu: Sivas Olaylarıyla İlgili Demokratik Kitle Örgütlerinin Basın Açıklaması”, İlke Aylık İnceleme Yorum Belge Dergisi, C. 10, S. 58, Ekim 1978, s. 13-23.

İlke, “Kahraman Maraş’tan Sıkıyönetime Uzanan Provokasyon Zinciri”, İlke Aylık İnceleme Yorum Belge Dergisi, C. 11, S. 61, Ocak 1979, s. 23-25

Kısacık, R. Cumhuriyet’in İlanından Bugüne Malatya’da Toplumsal Olaylar, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Meşe, E. Komünizmle Mücadele Dernekleri, İletişim, İstanbul, 2017, 2. Baskı.

Milli Güvenlik Konseyi, 12 September in Turkey Before and After, Ongun Kardeşler Printing House, Ankara, 1982.

Nurhak, S. Maraş Katliamı Tanıkların Diliyle, Pêri Yayınları, İstanbul.

Ozan, E.D. “İki Darbe Arasında Kriz Sarmalı”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, G. Atılgan, C. Saraçoğlu ve A. Uslu (Haz.) Yordam, İstanbul, 2015, s. 657–746.

Özdemir, H. “Siyasal Tarih 1960–1980”, Türkiye Tarihi Cilt 4: Çağdaş Türkiye 1908–1980, S. Akşin (Haz.), Cem, İstanbul, 1997, 5. Baskı, s. 191–260.

Parlar, S. Kontrgerillanın İşgal Kuvvetleri 16 Mart 1978 Katliamı, Bağdat Yayınları, İstanbul, 2006.

Saraçoğlu, C. “Tank Paletiyle Neoliberalizm”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, G. Atılgan, C. Saraçoğlu ve A. Uslu (Haz.) Yordam, İstanbul, 2015, s. 753–785.

Sezer-Şanlı, A. “6-7 Eylül 1955: Türkiye’de Bir ‘Pogrom’ Yaşandı”, Türkiye’nin 1950’li Yılları, M.K.Kaynar (Haz.) İletişim, İstanbul, 2015, s. 377–392.

Şendiller, Ö. Kanlı Oyun Maraş Olaylarının Perde Arkası, Kitap Neşriyat, Ankara, 2011, 3. Baskı.

Tunç, A. Beni Sen Öldür Maraş/78, Fırat Yayınları, İstanbul, 2014, 2. Baskı.

Tüleylioğlu, O. Kahramanmaraş Katliamı, um:ag, Ankara, 2013.AGitelik Kitap, Ankara, 2012.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul Tutanağı, 24. Dönem 3. Yasama Yılı, 82. Birleşim 26/Mart /2013 Salı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, C. 2, 24. Dönem 3. Yasama Yılı, S. Sayısı 376.

Uçar, M. Nerelisin Kimlerdensin Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum, Dipnot yayınları, Ankara, 2009.

Velidedeoğlu, H.V. 12 Eylül Karşı-Devrim, Evrim Yayınları, İstanbul, 1990.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look