27 Yıllık Geciken Baba Mirası: Türkiye’de Zinanın Suç Olmaktan Çıkma Hikayesi

14 Mayıs 2023 genel seçimleri sürecinde Yeniden refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan tarafından zinanın suç olması önerilmiştir. 3 Mayıs 2023 tarihli KRT Haberde haber şu şekilde yer almıştır:[1]

Fatih Erbakan: Zinanın suç sayılması için bize oy verin. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis’e” diyerek seçmenlerden oy istedi.

Cumhur İttifakı yer alan Yeniden Refah Partisi’nin (YSP) genel başkanı Fatih Erbakan, son paylaşımıyla gündemde.[2]

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a karşı olduklarını her fırsatta dile getiren, son olarak da Düzce’deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasıyla gündeme gelen YSP bu kez ‘zina suç sayılacak’ vaadiyle seçmenden oy istedi.

Zinanın suç olmaktan çıkmasının ilginç bir hikayesi var. 1926 tarih ve 765 sayı eski Türk Ceza Kanunu (1 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten kalkmıştır) zinayı suç olarak düzenlemekteydi.

  1. 440. madde kadının zinası
  2. 441. madde erkeğin zinası

Çankırı Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen erkeğin zinası (eTCK m. 441) davasında taraflardan birinin talebi üzerine, yargılamanın dayandığı maddenin Anayasanın 10. maddesine (eşitlik ilkesi) aykırı olduğunu haklı gören mahkeme, talebi haklı bularak, maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede kadının zinası ile erkeğin zinasının farklı düzenlenmesinden hareketle, 441. maddeyi iptal etti.

KADININ ZİNASI m. 440

Zina eden karı hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası tertip olunur.

Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur.

ERKEĞİN ZİNASI m. 441

Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkası ile evli olmayan bir kadını tutmakta olan koca hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza verilir.

 

ÖLME EŞEĞİM ÖLME

Mealen, evli kadın bir kerecik zina yaparsa suçtur. Erkeğin zina yapmış sayılması için, karı-koca gibi geçinmek için kadın tutmak gerekecek. Ölme eşeğim ölme…

Anayasa Mahkemesi 23.9.1996 gününde OYBİRLİĞİYLE 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 441. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verdi.

Esas Sayısı : 1996/15 Karar Sayısı : 1996/34 Karar Günü : 23.9.1996 R.G. Tarih-Sayı :27.12.1996-22860

  1. maddenin iptal edilmesiyle doğan hukuksal boşluk, kamu yararını olumsuz yönde etkileyeceğinden, gerekli düzenlemeleri yapması için yasama organına süre tanımak amacıyla, iptal kararının, Resmî Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur.

27 Aralık 1997 tarihinde erkeğin zinası suç olmaktan çıktı.

Necmettin Erbakan 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 tarihleri arasında başbakandı. İptal kararı onun başbakanlık döneminde verildi. Yasama organında en çok sandalyeye sahip parti, kendisine verilen süreyi değerlendirmedi

Derken 1998 yılında Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi de 440. maddenin iptali için başvurdu.

Anayasa Mahkemesi bu maddeyi (Sacit Adalı ve Ali Hüner K.G.) oyçokluğu ile iptal etti.[3]

Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı : 1998/28 Karar Günü : 23.6.1998 R.G. Tarih-Sayı :13.03.1999-23638

 

Sonuç olarak zina 27 Aralık 1997 tarihinde erkekler için, 13 Mart 1999 tarihinde kadınlar için suç olmaktan çıktı. Ak Parti zinayı suç saymayan bir ceza kanunu yapmayı tercih etti. 2004 tarih ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda zina fiili hiç ama hiç suç olarak alınmadı. 2004 ceza reformunda zinanın suç olması doğru düzgün tartışılmadı bile. Fuhuş yapmak suç olmadı, fuhşa aracılık etme suç oldu. Ensest suç olmadı, ancak ağırlaştırıcı sebep oldu.

 

TARİHSEL BİLGİ: 1991-1993 yılları arasında aileden sorumlu devlet bakanı olan Güler İleri döneminde zinanın suç olmaktan çıkarılması gündeme gelmiştir. Zinanın çağdışı bir suç olduğunu iddia edilmiştir. Bunun üzerine TBMM’de muhafazakar/mukaddesatçı vekillerin hücumuna uğramıştır.

Tarihin cilvesi bu ya aradan geçen 27 yıl sonra baba Erbakan’ın (belki de Türkiye’nin siyaseten en çalkantılı döneminde) yap(a)madığını, oğul Erbakan bir miras olarak yapmayı vaat etmektedir.

 

NOTLAR

[1] https://www.krttv.com.tr/fatih-erbakan-zinanin-suc-sayilmasi-icin-bize-oy-verin

[2] https://twitter.com/ErbakanFatih/status/1653728334486941697?s=20

[3] KARŞI OY: Zina, aileyi, evliliği, çocukları korumak amacıyla suç sayılmıştır. Zina suçu, sadece tarafları değil, karı kocayı değil, aileyi, evlilik birliğini, çocukları ve tüm toplumu ilgilendirmektedir. Zina suçu, karı veya kocaya karşı zarar verdiği gibi amme nizamına da zarar vermektedir. Bu sebeplerle, durumlarındaki ve konumlarındaki farklılıklar dolayısıyle, kamu yararı veya sair haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı düzenlemeler getirilmesi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığından, yapılan itiraz başvurusunun reddine karar verilmesi gerekirken TCK.nun 440. maddesinin, Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline mütedair çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.