Güncel AİHM Kararları

Madde 5: Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

[6 Haziran 2023]

AFFAIRE DEMİRTAŞ ET YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU c. TÜRKİYE (Requêtes nos 10207/21 et 10209/21)

https://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-225024

 

Madde 10: İfade Özgürlüğü

[6 Haziran 2023]

AFFAIRE SARISU PEHLİVAN c. TÜRKİYE (Requête no 63029/19)

https://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-225022

 

Madde 11: Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü

[6 Haziran 2023]

AFFAIRE KAZAN c. TÜRKİYE (Requête no 58262/10)

https://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-225019