Doktora dersleri için ölçme ve değerlendirme

SİYASAL KATILIM HAKLARI

 

Ölçme ve Değerlendirme Tablosu

TAKEHOME PAPER ÇEVİRİ DERS ANLATMA ÖDEV SUNUMU FİNAL ÖDEVİ DERSE KATILIM
3*10= 30 Puan 10 Puan 10 Puan 20 Puan 30 Puan Genel etki

 

TAKEHOME PAPER

  • Dünyada katılım araçlarının artması ile seçimlere katılım arasında bir ilgileşim (korelasyon) var mıdır? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Olumsuz katılma bir tür katılma sayılabilir mi? Olanaksızlıktan veya ilgisizlikten katılmama ile olumsuz katılma ve boykot nasıl ayırt edilebilir?
  • Sosyal medyanın sunduğu katılım olanakları gerçekçi midir? Kimi zaman “muharebe meydanı” kimi zaman “yankı odası” olan sanal mecranın gerçek dünyaya etkisi var mıdır, yoksa bu bir kandırmaca mıdır?

 

ÇEVİRİ

Democracy and participation – the Swedish model – adlı rapordan istediğiniz kısmı, el yazısı ile 4 sayfa olacak şekilde çeviriniz.

 

DERS ANLATMA

Belli bir haftanın ders konusu 45*2=90 dakika olmak üzere, etraflıca ve didaktik bir biçimde anlatılacaktır.

 

SUNUM VE FİNAL ÖDEVİ

Siyasal Katılım Haklarının Güncel Sorunları temalı bir sempozyuma katılacağınızı varsayarak, bu ana tema içinde bir bildiri hazırlayınız.

 

  • Sunum

20 dakika.

Konu-hipotezler-yöntem-verilerin toplanışı ve analiz-elde edilen sonuçlar; kısmı ispata yönelik olarak kısa ve öz bir biçimde anlatılacaktır.

Lütfen ders anlatımı yapmayınız. Sürenizi aşmayınız.

 

  • Ödev metni

Yukarıda belirlediğiniz ödev konusunda, 5000-7000 kelime arasında bir makale hazırlayınız.

Bilimsel araştırmanın tüm özelliklerini taşımalı ve bilimsel etiğe uygun olmalıdır.

 

DERSE KATILIM

Bunun için bir not baremi öngörülmemiştir. Ancak derslere katılım ve hazırlıklı gelme, final notunun verilmesinde etki edecektir.