Doktora eğitimi üzerine

Doktora, adaylara bağımsız araştırma yapabilme ve kendi bilim alanındaki konularda geniş bir değerlendirme, analiz ve sentez yeteneği kazandırarak, özgün fikirler geliştirebilme kabiliyeti kazandırmayı amaçlar. Yüksek lisans sürecinde araştırma yapmayı öğrendiği varsayılan aday, bu süreçte araştırmaya bağımsız olarak devam edebilir, daha az yönlendirme ile kendisi araştırma sorularını ve çözüm yöntemini belirleyebilir.

Süreç üç aşamalıdır. Birinci aşamada bilim alanında derinlik sağlayacak bazı dersler okutulur.

 

Devam edecek