Final Sınavları Hakkında Duyuru

ARŞİV

2018-2019 Bahar dönemi yıl sonu sınavları ile ilgili duyuru

2018-2019 BAHAR FİNAL SINAVI DUYURUSU

 

A. TÜRK ANAYASA DÜZENİ (SBKY) (13 Haziran 2019 Perşembe, saat 13:00)

1- Sınav Konuları
 1982 Anayasasının yapımı
 1982 Anayasası değişiklikleri
 1982 Anayasasının tümü

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli (50 soru X 2p)

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

B. ANAYASA HUKUKU (İşletme/Çeko) (19 Haziran 2019 Çarşamba, saat 10:00)

1- Sınav Konuları
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
 1982 Anayasasının sistematiği
 Anayasanın temel ilkeleri
 TBMM kuruluş, görev ve yetkileri
 Cumhurbaşkanı
 Yargı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli (40 soru X 2,5 p)

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

2018-2019 Güz dönemi yıl sonu sınavları ile ilgili duyuru

2018-2019 FİNAL SINAVI DUYURUSU

 

A. ANAYASA (SBKY) (9 Ocak 2019 Çarşamba, saat 13:00)

1- Sınav Konuları
 Yasama, yürütme, yargı
 Hükümet sistemleri
 Demokrasi
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 1982 Anayasasının son hali bakımından yukarıdaki konular

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

 

B. ANAYASA HUKUKU (İktisat/Maliye) (9 Ocak 2019 Çarşamba, saat 13:00)

1- Sınav Konuları
 Demokrasi
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
 1982 Anayasasının sistematiği
 Anayasanın temel ilkeleri
 TBMM kuruluş, görev ve yetkileri
 Cumhurbaşkanı
 Yargı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

C. CEZA HUKUKU (16 Ocak 2019 Çarşamba, saat 15:00)

1- Sınav Konuları
 Suç sayma teorileri
 Ceza genel teorisi
 Fail, mağdur, af, zamanaşımı vb konular
 TCK Özel hükümler kitabının tamamı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TCK bulundurunuz
 TCK Özel hükümler kitabını baştan sona okuyunuz
 Derste üzerinde suç tiplerine özellikle çalışınız
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

D. İNSAN HAKLARI (17 Ocak 2019 Perşembe, saat 11:00)

1- Sınav Konuları
 Hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması
 Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
 Hak ve özgürlüklerin ulusal korunması
 Hak ve özgürlüklerin uluslararası korunması (özellikle AİHS sistematiği)

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası, İHEB ve AİHS bulundurunuz
 1982 Anayasasının temel haklar özgürlükler kısmı ile İHES ve AİHS baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz
 Sitemizin materyaller kısmında yayınlanacak sorulara bakınız. Sorular sınavdan en az 3 gün önce yayınlanacaktır. (Lütfen bu konuda soru sormayınız)