Akademik Özgeçmiş

Veysel Dinler

Dr. Öğr. Üyesi
Hitit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

1 Ocak 1979 – Çorum / Türkiye

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Lisans [1996-2000] Polis Akademisi

Lisans Bitirme Tezi

Hukuka Aykırı Deliller
Danışman: Prof. Dr. Ali ŞAFAK

II. Lisans [2015 – devam ediyor]

Yakın Doğu Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans [2000-2003]

Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD

Yüksek Lisans Tezi [YÖK Tez No: 128088]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler
Danışman: Doç. Dr. Enver Bozkurt 

II. Yüksek Lisans [2004-2009]

Polis Akademisi
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Suç Araştırmaları ABD

Yüksek Lisans Tezi [YÖK Tez No: 240033]

Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması
Danışman: Prof. Dr. Vahit Bıçak 

Doktora

Doktora [2006-2013] 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD

Doktora Tezi [YÖK Tez No: 339334]

Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı
Danışman: Doç. Dr. Yüksel Metin 

Akademik Görevler

[2014-Günümüz] / Dr. Öğretim Üyesi
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

[2008-2014] Öğretim Görevlisi
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

[2015-2016] Öğretim Üyesi (Yarı Zamanlı)
Yakındoğu Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji ABD

İdari Görevler

[2014-2017] / Bölüm Başkan Yardımcısı
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Üyelikler

Akademik Üyelikler

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
Üye / 2014 – Günümüz

Kamu Hukukçuları Platformu
Üye / 2012 – Günümüz

European Society of Criminology
Üye / 2011 – Günümüz

Sosyal Üyelikler

Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği
Çorum Temsilcisi / 2017 – Günümüz

Türkiye Go Oyuncuları Derneği
Üye / 2012 – Günümüz

Hitit Üniversitesi Go Kulübü
Akademik Danışman / 2009 – Günümüz

Yabancı Dil

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı [YÖKDİL] — İngilizce / Temmuz 2017 / 81,250

Meslekî Deneyim

Emniyet Genel Müdürlüğü — Başkomiser / Olay Yeri İnceleme Uzmanı [2000-2008]

Birleşmiş Milletler UNMIL — UNPOL [2006-2007]

Bağlantılar