Ara Sınav Duyurusu

2018-2019 Bahar dönemi ara sınav duyuruları henüz yapılmamıştır.

ARŞİV

2018-2019 Güz dönemi ara sınav duyuları

 

 

GENEL DUYURU

 • Tüm sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. (Duruma göre 20-40 soru arasında değişiklik gösterebilir)
 • Ara sınavlarda herhangi bir kaynak açık olmayacaktır.
 • Öğrenciler soru kağıtlarını alabilir, sadece optik formlar teslim edilecektir.
 • Yanınızda kurşun kale, silgi ve mavi tükenmez kalem bulundurmayı unutmayınız.
 • Kimlik kontrolü açısından öğrenci kimliğiniz mutlaka yanınızda bulunmalıdır.
 • Vize öncesi hangi derslere kayıtlı olduğunuzu tekrar kontrol ediniz. Sınav tutanağı üstünde isminiz yoksa, derse kaydınız yok demektir. Bu durumda sınava giremezsiniz.
 • Lütfen sınavlara hazırlanarak giriniz. Öğrencilerin önerilen okumaları yaptıkları varsayılır.

Başarılar

 

ANAYASA

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; unsurları, yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yorumu
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı

 

ANAYASA HUKUKU (İktisat-Maliye)

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yorumu
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı
 • Yasama, yürütme, yargı fonksiyonları
 • Hükümet sistemleri

 

CEZA HUKUKU

 • Ceza hukukunun tarihsel gelişimi, modern ceza hukuku ve işlevi
 • Suç ve ceza kavramları ve benzer kavramlarla farkları
 • Ceza hukukuna hâkim olan temel ilkeler
 • Ceza kanunlarının yer, kişi ve zaman bakımından uygulanması
 • Suçluların iadesi
 • Suçun unsurları
 • Ceza genel teorisi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar
 • İnsan haklarının tarihsel gelişimi
 • İnsan haklarının felsefi temelleri
 • İnsan haklarının özellikleri
 • İnsan haklarının çeşitli açılardan tasnifi
 • Temel haklar