Ara Sınav Duyurusu

 

2020 Bahar Dönemi arasınav duyuruları

 

TÜRK ANAYASA DÜZENİ

 

Kapsam

 • Osmanlı klasik dönemi anayasal düzen (Divan-ı Hümayun)
 • Osmanlı batılılaşma dönemi (Selim III ve Mahmut II)
 • Sened-i İttifak
 • Tanzimat dönemi anayasal gelişmeler
 • Meşrutiyet dönemleri anayasal gelişmeler
 • 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • 1924 Anayasası
 • Çok partili hayat
 • 1961 Anayasası dönemi
 • 1971 Anayasa değişiklikleri
 • 12 Eylül 1980’e kadar anayasal ve önemli siyasal gelişmeler

 

Sınavın özellikleri

 • Çoktan seçmeli soru sorulacaktır (40 veya 50 soru)

 

Kaynaklar

Öğrencilerin aşağıdaki kaynakları okudukları varsayılır:

 • Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2018. (kitabın tamamı)
 • 1876, 1921, 1924 ve 1961 anayasa metinleri. (ezber değil, metinlerin genel hatlarını ve özellikle derste üzerinde durulan yerleri)
 • Veysel Dinler, “Osmanlı İdari Yapısı”, (basılmamış makale).

 

 

ANAYASA HUKUKU

 

Kapsam

 • Siyasal iktidar ve devlet kavramı, ortaya çıkışı, egemenlik teorileri
 • Yapıları bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli yönlerden incelenmesi
 • Asli ve tali kurucu iktidar
 • Anayasa yargısı
 • Demokrasi ve anayasal devlet
 • Temel haklar ve özgürlükler
 • Hükümet sistemleri

 

Sınavın özellikleri

 • Çoktan seçmeli soru sorulacaktır

 

Kaynaklar

Öğrencilerin önerilen kaynaklardan ilgili konuları okudukları varsayılır.

 

 

İNSAN HAKLARI

 

Kapsam

 • Hak, özgürlük ve insan hakları kavramları
 • İnsan hakları talebi
 • Tarihsel süreçte insan hakları ve önemli insan hakları belgeleri
 • İnsan haklarının özellikle
 • İnsan haklarının sınıflandırılması

 

Sınavın özellikleri

 • Çoktan seçmeli soru sorulacaktır

 

Kaynaklar

Öğrencilerin önerilen kaynaklardan ilgili konuları okudukları varsayılır.

MATERYALLER sekmesinde İnsan Hakları ile ilgili çok sayıda materyal ve soru bankası bulunmaktadır.

 

SEMİNER “Uluslararası Suçlar ve İnsan Hakları“

Seminerle ilgili her türlü duyuru DUYURULAR sekmesinde SEMİNER DUYURULARI kısmında bulunabilir.

 

KİTAP OKUMA ÖZETİ ÖDEVİ

Ayrıntılar için ilgili sayfaya gidiniz.

ARŞİV

2019-2020 Güz dönemi ara sınav duyuları

2019 Güz Dönemi ARA SINAV Duyurusu

 

GENEL DUYURU

 • Tüm sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. (Duruma göre 20-40 soru arasında değişiklik gösterebilir)
 • Anayasa/Anayasa Hukuku ara sınavında ANAYASA kullanılmayacaktır.  Ceza Hukuku dersini alanlar CEZA KANUNU getirmelidir. Sınav başlamadan önce kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
 • Öğrenciler soru kağıtlarını alabilir, sadece optik formlar teslim edilecektir.
 • Yanınızda kurşun kalem, silgi ve mavi tükenmez kalem bulundurmayı unutmayınız.
 • Kimlik kontrolü açısından öğrenci kimliğiniz mutlaka yanınızda bulunmalıdır.
 • Vize öncesi hangi derslere kayıtlı olduğunuzu tekrar kontrol ediniz. Sınav tutanağı üstünde isminiz yoksa, derse kaydınız yok demektir. Bu durumda sınava giremezsiniz.
 • Lütfen sınavlara hazırlanarak giriniz. Öğrencilerin önerilen okumaları yaptıkları varsayılır.

Başarılar

 

ANAYASA

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; unsurları, yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yorumu
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı
 • Yasama ve yürütme
 • Hükümet sistemleri
 • Kitap (Ergun Özbudun – Anayasacılık ve Demokrasi)

 

ANAYASA HUKUKU (İktisat-Maliye)

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı
 • Yasama ve yürütme
 • Hükümet sistemleri
 • Demokrasi

 

CEZA HUKUKU

 • Ceza hukukunun tarihsel gelişimi, modern ceza hukuku ve işlevi
 • Suç ve ceza kavramları ve benzer kavramlarla farkları
 • Suç sayma teorileri
 • Ceza hukukuna hâkim olan temel ilkeler
 • Ceza kanunlarının yer, kişi ve zaman bakımından uygulanması
 • Suçluların iadesi
 • Suç genel teorisi
 • Ceza genel teorisi
 • Faillik ve suçun özel görünüş biçimleri

 

INTRODUCTION TO LAW

General information

 • Mid-term examination will be an essay type examination
 • Please make sure that you are registered to the course
 • Using a dictionary is allowed, but other sources are forbidden
 • Please write in blue ink
 • Please read the recommended books and articles
 • If you arrive late but within 15 minutes of the start, you will be allowed to take the exam but no extra time will be permitted. If you miss an exam or arrive after the first quarter hour you will not be permitted to sit the assessment.

 

Scope

 • Necessity of law
 • Society and order
 • Basic concepts of law
 • Functions of law
 • Sources of law
 • Branches of law
 • Legal systems
 • Concept of the “right”
 • Public law
 • Constitutional Law

 

Recommended readings

 • Rona Aybay, Introduction to Law, Istanbul Bilgi University Press (pp. 1-84)
 • Jaap Hage and Bram Akkermans (eds.), Introduction to Law, Springer. (Chapters 1-2-3)

2018-2019 Bahar dönemi ara sınav duyuları

TÜRK ANAYASA DÜZENİ

11 Nisan 2019 Perşembe  saat 13.00 (205 ve 206 nolu derslik)

 

Kapsam

 • Osmanlı klasik dönemi anayasal düzen (Divan-ı Hümayun)
 • Osmanlı batılılaşma dönemi (Selim III ve Mahmut II)
 • Sened-i İttifak
 • Tanzimat dönemi anayasal gelişmeler
 • Meşrutiyet dönemleri anayasal gelişmeler
 • 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • 1924 Anayasası
 • Çok partili hayat
 • 1961 Anayasası dönemi
 • 1971 Anayasa değişiklikleri
 • 12 Eylül 1980’e kadar anayasal ve önemli siyasal gelişmeler

 

Sınavın özellikleri

 • Çoktan seçmeli soru sorulacaktır (40 veya 50 soru)

 

Kaynaklar

Öğrencilerin aşağıdaki kaynakları okudukları varsayılır:

 

Not-1: Dönem başında planlananın aksine tek ara sınav vardır ve çoktan seçmeli yapılacaktır. Bu konuda elimde olmayan sebepler ve yaşadığım(ız) hayal kırıklığı için üzgünüm.

Not-2: 1 Nisan 2019 tarihinde normal olarak ders işlenecektir. Derse katılma imkânı olmayanlar eksikliklerini okumakla telafi edebilirler.

 

 

ANAYASA HUKUKU

8 Nisan 2019 Pazartesi saat 14.00 (Z-01 nolu derslik)

 

Kapsam

 • Siyasal iktidar ve devlet kavramı, ortaya çıkışı, egemenlik teorileri
 • Yapıları bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli yönlerden incelenmesi
 • Asli ve tali kurucu iktidar
 • Anayasa yargısı
 • Demokrasi ve anayasal devlet
 • Temel haklar ve özgürlükler

 

Sınavın özellikleri

 • Çoktan seçmeli soru sorulacaktır (25 soru)

 

Kaynaklar

Öğrencilerin önerilen kaynaklardan ilgili konuları okudukları varsayılır.

2018-2019 Güz dönemi ara sınav duyuları

 

GENEL DUYURU

 • Tüm sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. (Duruma göre 20-40 soru arasında değişiklik gösterebilir)
 • Ara sınavlarda herhangi bir kaynak açık olmayacaktır.
 • Öğrenciler soru kağıtlarını alabilir, sadece optik formlar teslim edilecektir.
 • Yanınızda kurşun kale, silgi ve mavi tükenmez kalem bulundurmayı unutmayınız.
 • Kimlik kontrolü açısından öğrenci kimliğiniz mutlaka yanınızda bulunmalıdır.
 • Vize öncesi hangi derslere kayıtlı olduğunuzu tekrar kontrol ediniz. Sınav tutanağı üstünde isminiz yoksa, derse kaydınız yok demektir. Bu durumda sınava giremezsiniz.
 • Lütfen sınavlara hazırlanarak giriniz. Öğrencilerin önerilen okumaları yaptıkları varsayılır.

Başarılar

 

ANAYASA

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; unsurları, yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yorumu
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı

 

ANAYASA HUKUKU (İktisat-Maliye)

 • Siyasal iktidar ve egemenlik
 • Devletin ortaya çıkışı; yapı, biçim ve rejim bakımından devletler
 • Anayasa kavramı ve çeşitli açılardan anayasa
 • Anayasanın yorumu
 • Anayasanın yapımı ve değiştirilmesi (kurucu iktidar)
 • Anayasa yargısı
 • Yasama, yürütme, yargı fonksiyonları
 • Hükümet sistemleri

 

CEZA HUKUKU

 • Ceza hukukunun tarihsel gelişimi, modern ceza hukuku ve işlevi
 • Suç ve ceza kavramları ve benzer kavramlarla farkları
 • Ceza hukukuna hâkim olan temel ilkeler
 • Ceza kanunlarının yer, kişi ve zaman bakımından uygulanması
 • Suçluların iadesi
 • Suçun unsurları
 • Ceza genel teorisi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar
 • İnsan haklarının tarihsel gelişimi
 • İnsan haklarının felsefi temelleri
 • İnsan haklarının özellikleri
 • İnsan haklarının çeşitli açılardan tasnifi
 • Temel haklar