Sunum Konuları ve Tarihleri

GENEL BİLGİLER

 

Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz. Bazen konuların birbirini takip edecek biçimde anlatılması gerekebilir. Buna riayet ediniz

 

Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

 

Sunumlar herkese açıktır. Özellikle sunum yapacağınız yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180135021 HALİL İBRAHİM METİN Henüz ödev konusu belirlemedi 16 Nisan 2020 Perşembe
2 180135034 RAŞİT SESLİ Henüz ödev konusu belirlemedi 16 Nisan 2020 Perşembe
3 180135046 YUSUF USLU Henüz ödev konusu belirlemedi 16 Nisan 2020 Perşembe
4 180135047 LATİFE VAREL Henüz ödev konusu belirlemedi 16 Nisan 2020 Perşembe
5 180135048 ESMA DUGAN Türkiye’de 1961, 1982 ve 1987 Referandumları: Amaç, Süreç ve Sonuç Bakımından Karşılaştırmalı Bir İnceleme 16 Nisan 2020 Perşembe
6 190135002 MUSTAFA ALGÜL Henüz ödev konusu belirlemedi 30 Nisan 2020 Perşembe
7 190135003 MURAT UÇARLI Henüz ödev konusu belirlemedi 30 Nisan 2020 Perşembe
8 190135004 ÖZGÜR PELVAN Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkeleri Açısından Türkiye’de Seçim Sistemlerinin 50’li ve 60’lı Yıllarda Yapılan Seçimler Üzerinden Karşılaştırılması 30 Nisan 2020 Perşembe
9 190135016 YUSUF İŞ Henüz ödev konusu belirlemedi 30 Nisan 2020 Perşembe
10 190135020 FURKAN PAZARCI Türkiye’de Sopalı Seçimler: 1912 ve 1946 Seçimlerinin Karşılaştırılması 30 Nisan 2020 Perşembe
11 190135034 ADİL DUMAN Henüz ödev konusu belirlemedi 7 Mayıs 2020 Perşembe
12 190135039 SERGEN BAYAR Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkisi İçinde Siyasal Partiler 7 Mayıs 2020 Perşembe
13 190135048 FATMA KARAÇİZMELİ Siyasi Partiler Teorisi Çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mayıs 2020 Perşembe
14 190135507 ZEKERİYA DOĞAN Barajlı d’Hondt Sisteminin Siyasal Partiler Üzerine Etkisi 7 Mayıs 2020 Perşembe
15 190135508 TAHA ÇINAR Henüz ödev konusu belirlemedi 7 Mayıs 2020 Perşembe

 

 

 

 

ULUSLARARASI SUÇLAR VE CEZA MAHKEMELERİ

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 190119009 SEHER BERBER Uluslararası Yugoslavya ve Ruanda Ceza Mahkemeleri 28 Nisan 2020 Salı
2 190119025 EZGİ DENİZ PURTUL Uluslararası Ceza Mahkemesi Kuruluşu, Yapısı ve İşleyişi 28 Nisan 2020 Salı
3 190119030 ÇAĞRI GÜRBOĞA Henüz ödev konusu belirlemedi 28 Nisan 2020 Salı

 

 

DELİL HUKUKU VE OLAY YERİ İNCELEME

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 190204010 RABİA YANDIM Delillerin Farklı Birimler Arasında Nakli ve Delil Güvenliği 8 Mayıs 2020 Cuma
2 190204025 MUSTAFA PEKDAŞ Hastaneye İntikal Eden Olaylarda Hemşirenin Görev ve Yetkileri: Adli Hemşirenin Hareket Tarzı 8 Mayıs 2020 Cuma
3 190204033 OZAN KARABAŞ Olay Yeri ve Delillerin Fotoğraflanması ve İki Boyutlu Modelleme 8 Mayıs 2020 Cuma
4 190204036 AZİZE ŞEYMA BATİ İş Kazalarında Olay Yeri İnceleme 8 Mayıs 2020 Cuma

 

ARŞİV

2019-2020 Güz dönemi ödevler

ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI

DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180135021 HALİL İBRAHİM METİN Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Hak ve Özgürlüklerin Korumasında Etkililiği 2 Aralık 2019
2 190135001 PELİN ERBİL İnsan Haklarının Uluslararası Korunması 9 Aralık 2019
3 190135004 ÖZGÜR PELVAN Ödev konusu seçmedi 2 Aralık 2019
4 190135007 SEDA DÜNDAR Ödev konusu seçmedi 2 Aralık 2019
5 190135010 BEYZA NURSİN YENİ Federal Devlet Sisteminin Hak ve Özgürlüklerin Korunmasındaki Rolü (ABD ve Almanya Örnekleri) 9 Aralık 2019
6 190135016 YUSUF İŞ Suistimalci Anayasacılık Anlayışı Çerçevesinde 2017 Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi 9 Aralık 2019
7 190135024 GÜLİSTAN BAŞCI Senedi İttifak ve Tanzimat Fermanı ile Magna Cartanın Anayasacılık ve İnsan Hakları Bakımından Karşılaştırılması 2 Aralık 2019

 

 

 

KRİMİNOLOJİ TEORİLERİ

DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

 

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Adli Bilimler yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 190119004 BÜŞRA BASAR Kentleşme ve Suç İlişkisine Teorik Yaklaşımlar 11 Aralık 2019
2 190119007 UĞUR GÜRSOY Suç Önleme Kuramları 4 Aralık 2019
3 190119010 BERNA NUR İŞÇİMEN Eğitim ve Suç İlişkisine Teorik Yaklaşımlar 4 Aralık 2019
4 190119012 MEHMET AKİF ÖZSOY Adalet Anlayışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 11 Aralık 2019
5 190119501 ÜNAL YILDIRIM Ödev konusu seçmedi 4 Aralık 2019
6 190119750 MARAWAN HAFEZ İBRAHİM Göçmenlik ve Suç: Göçmenliğin Doğurduğu Suçluluk ve Mağduriyet 11 Aralık 2019

 

 

CEZA ADALET SİSTEMİ

DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

 

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Adli Bilimler yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180204021 YAVUZ CAN Türkiye’de Resmi Bilirkişilik Kurumları: Kuruluş, Görev ve Yetkiler 10 Aralık 2019
2 180204022 ARİF KAAN KARAOĞLAN Ödev konusu seçmedi 3 Aralık 2019
3 180204029 BÜŞRA PEKER Malpraktis Davalarında Bilirkişilik 10 Aralık 2019
4 180204031 OĞUZ ALPEREN ÇAĞLAR Ödev konusu seçmedi 3 Aralık 2019
5 190204010 RABİA YANDIM Meşru Savunmada Sınırın Aşılması 10 Aralık 2019

 

 

2018-2019 Bahar dönemi ödevler

SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ

DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180135017 NUR BANU ÇAĞATAY Birinci Dalga Fenizmin Oy Hakkı Mücadelesi 21 Mayıs 2019 Salı
2 180135037 LEYLA GÖKGÖZ Cumhuriyetten Günümüze Kadınların Siyasete Katılımı ve Temsili  21 Mayıs 2019 Salı
3 180135040 YAŞAR TAHİR KÖSE  
4 180135041 MUHAMMED ÇELEBİZADE  
5 180135042 NECAT YAZICI  Türkiye’de Milletvekilillerinin Belirlenmesinde Kullanılan Mevcut Yöntem ve Milli Bakiye Sisteminin Uygulanabilirliği  21 Mayıs 2019 Salı
6 180135043 MUTLUHAN ÇİFTCİ    

 

 

 

DELİL HUKUKU VE OLAY YERİ İNCELEME

DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

 

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Adli Bilimler yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180204012 ABDURRAHMAN BAŞBUĞ Dijital delillerin toplanması ve değerlendirilmesi 17 Mayıs 2019 Cuma
2 180204017 MUSTAFA GÖKGÖZ İslam hukukunda deliller: Türk hukukuyla karşılaştırma 24 Mayıs 2019 Cuma
3 180204021 YAVUZ CAN Şüpheli ölümlerde olay yeri inceleme (senaryo çalışması) 24 Mayıs 2019 Cuma
4 180204022 ARİF KAAN KARAOĞLAN Ceza muhakemesi hukukunda “Hukuka Aykırı Delil” kavramı ve olay yeri incelemesinin önemi 31 Mayıs 2019 Cuma
5 180204025 ÖZGE KANTAR Biyolojik delillerin toplanması ve muhafazası  24 Mayıs 2019 Cuma
6 180204027 A. BESİM KARABOĞA Hemşirenin adli görevleri (senaro çalışması) 17 Mayıs 2019 Cuma
7 180204028 ZAFER PEKER Toksik maddelerin toplanması ve analizi 31 Mayıs 2019 Cuma
8 180204029 BÜŞRA PEKER Cinsel saldırı vakalarında delillerin toplanması ve sağlık personelinin görevleri (dava incelemesi) 17 Mayıs 2019 Cuma
9 180204033 AYŞE ÇALIŞKAN Olay yerinin ve suç delillerinin fotoğraflanması 12 Nisan 2019 Cuma
10 180204034 BÜŞRA DÖLCÜ Tarihi eser kaçakçılığı suçların delillerin toplanması ve değerlendirilmesi  31 Mayıs 2019 Cuma
11 180204035 UĞUR ÇALIŞKAN Narkotik bulguların toplanması ve değerlendirilmesi  24 Mayıs 2019 Cuma
12 180204522 SERKAN BEKTAŞ Delil hukukunda kişisel verilerin korunması 17 Mayıs 2019 Cuma
13 180204523 ÖZLEM KILIÇ Cinsel saldırı vakalarında olay yeri inceleme ve delillerin toplanması (senaryo çalışması)  24 Mayıs 2019 Cuma
14 180204525 M. KUTLUHAN ŞENLİLER Cinsel saldırı vakalarında delillerin toplanması ve hukuki eksiklikler (dava incelemesi) 17 Mayıs 2019 Cuma
15 180204526 DOĞUKAN ÖLMEZ Olay yerinin korunması ve ilk ekibin görevleri 31 Mayıs 2019 Cuma

 

2018-2019 Güz dönemi ödevler

CEZA ADALET SİSTEMİ DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. Özellikle Adli Bilimler yüksek lisans programına kayıtlı olup, dersimizi almayan tüm öğrenciler davetlidir.

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 180204003 SELİN HOPANCI Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hâkimlikleri 21 Aralık 2018
2 180204004 ASIM KAPLAN Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 14 Aralık 2018
3 180204006 HAKKI SAMED ÇİNKAYA Cumhuriyet Başsavcılığının Ceza Adalet Sistemindeki Yeri ve Önemi 14 Aralık 2018
4 180204007 AYŞE NUR KALEYCİ Adli Kontrol Kurumu 14 Aralık 2018
5 180204009 KÜBRA CEREN POLAT Denetimli Serbestlik Kurumu 21 Aralık 2018
6 180204010 MURAT DOĞAN Bilgi Teknolojileri Kurumu ve adli görevleri 28 Aralık 2018
7 180204012 ABDURRAHMAN BAŞBUĞ Adli Kollukta Olay Yeri İnceleme Birimleri 14 Aralık 2018
8 180204015 MELİH HOŞBAŞ Türkiye’de savunma: Adaletin eksik parçası 28 Aralık 2018
9 180204016 DERYA KANTAR ÖZKES Yargılama Yanılgısı ve Dreyfus Davası Örneği 21 Aralık 2018
10 180204017 MUSTAFA GÖKGÖZ Uzlaştırmacılık ve Alternatif Çözümler 28 Aralık 2018
11 180204018 SAMET ÇULHA Vicdanı Kanaat İlkesi 14 Aralık 2018
12 180204019 MELTEM KAYSUK Masumiyet Karinesi 21 Aralık 2018
13 180204020 EDA YAŞAR Adli Kolluk-İdari Kolluk ve Uygulamada Sorunlar 14 Aralık 2018
14 180204501 AYŞE ÇALIŞKAN Hukuka Aykırı Deliller 21 Aralık 2018
15 180204503 ZEKERİYA DOĞAN Nemo Tenetur İlkesi 28 Aralık 2018
16 180204510 CAN EMRE KAKAÇ Zorunlu Müdafiilik Uygulaması ve Sorunlar 28 Aralık 2018
17 180204513 SÜHA UYGUR Türkiye’de Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kurumları 28 Aralık 2018
18 180204515 ALTAN AKPINAR Baroların Ceza Adalet Sistemindeki Yeri ve Önemi 21 Aralık 2018

 

 

ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Ödev konusunu belirlemeyenler en kısa zamanda ödev konularını bildirmek zorundadır.

NOT-3: Sunumlar herkese açıktır. 

Sıra Okul No Adı Soyadı ÖDEV KONUSU SUNUM  TARİHİ
1 170135015 MUSTAFA KAAN YASAN
2 180135001 FURKAN KARABACAK Yarı-Başkanlık Sistemi ve Dünyadaki Uygulamaları 12 Aralık 2018
3 180135004 TURGAY BAŞARAN Türkiye’de Parlamenter Sistem Uygulaması ve Sorunlar 19 Aralık 2018
4 180135005 İSA ONUR GÖBEL Hukuk Devleti İlkesi ve Türkiye’deki Uygulaması 26 Aralık 2018
5 180135006 BÜNYAMİN AKBULUT
6 180135007 ŞEYMANUR BOLAT Türkiye’de Anayasal Yurttaşlık ve Uygulamada Sorunlar 26 Aralık 2018
7 180135010 SEDANUR AVUNCU Türkiye’de İnsan Haklarının Ulusal Koruması 19 Aralık 2018
8 180135011 SEDA ERMİŞ ÇALIŞKAN Tanzimat Fermanı: Tarihsel Özellikleri ve Hukuki Niteliği 19 Aralık 2018
9 180135013 YASİN HAYIR
10 180135014 M. BURAK KONYALIOĞLU
11 180135015 BATUHAN ÇETİN Magna Carta Libertatum: Tarihsel Özellikleri ve Hukuki Niteliği 12 Aralık 2018
12 180135017 NUR BANU ÇAĞATAY Liberal ve Sosyalist Anayasacılık Anlayışları 26 Aralık 2018
13 180135018 ŞİFA DURAN Başkanlık Sistemi ve Türkiye’nin Mevcut Hükumet Sistemi 26 Aralık 2018
14 180135019 İBRAHİM ETHEM ŞENOCAK Türkiye’de Erkler Ayrılığı ve Eleştiriler 12 Aralık 2018
15 180135020 SİNEM GÜZEY İnsan Haklarının Uluslararası Korunması 12 Aralık 2018
16 180135025 SELİM KEİYİNCİ Demokratik Düşüncenin Temelleri 19 Aralık 2018

 

İNSAN HAKLARI TEORİSİ DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Sunumlar herkese açıktır. 

Sıra Okul No Adı Soyadı Konu Tarih
1 170102024 AHMET İPEK İfade özgürlüğünün sınırları ve toplumsal ahlak 26 Aralık 2018
2 170102025 MEVLÜT SUCU Zorunlu din dersi ve din özgürlüğü 26 Aralık 2018
3 170102026 MURAT ÇAM İşkence görmeme hakkı ve Manisa davası 26 Aralık 2018
4 170102030 MEVLÜT YAĞIZ Gösteri yürüyüşü ve toplanma hakkı kapsam ve sınırları 19 Aralık 2018
5 170102032 MEVLÜT ŞEN Vicdani red zorunlu askerlik arasındaki ilişki 19 Aralık 2018
6 170102033 MEHMET EMRE KOÇAK Protesto hakkı ve sınırları 19 Aralık 2018

 

SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ DERSİ SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ

NOT: Sunum tarihlerini öğrenciler kendi aralarında değiştirebilir. Lütfen böyle bir değişiklikte bilgi veriniz.

NOT-2: Sunumlar herkese açıktır. 

Sıra Okul No Adı Soyadı Konu Tarih
1 170102024 AHMET İPEK Türkiye’de Seçimler (1983-2002) 17 Aralık 2018
2 170102025 MEVLÜT SUCU Türkiye’de Referandumlar 17 Aralık 2018
3 170102026 MURAT ÇAM Gerrymandering ve Türkiye’de Seçim Hileleri 17 Aralık 2018
4 170102030 MEVLÜT YAĞIZ Türkiye’de Siyasi Partiler Sisteminin Sorunları 24 Aralık 2018
5 170102032 MEVLÜT ŞEN Türkiye’de Seçim Yargısı 24 Aralık 2018
6 170102033 MEHMET EMRE KOÇAK Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş 24 Aralık 2018