Bütünleme Sınavları

2018-2019 BAHAR BÜTÜNLEME SINAVLARI DUYURUSU

 

A. TÜRK ANAYASA DÜZENİ (SBKY) 

1- Sınav Konuları
 1982 Anayasasının yapımı
 1982 Anayasası değişiklikleri
 1982 Anayasasının tümü

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli (50 soru X 2p)

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

UYARI: Final sınavına benzer sorular olacaktır. Ancak sorular aynı olmayacağından lütfen soruları dikkatli okuyunuz.

 

B. ANAYASA HUKUKU (İşletme/Çeko)

1- Sınav Konuları
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
 1982 Anayasasının sistematiği
 Anayasanın temel ilkeleri
 TBMM kuruluş, görev ve yetkileri
 Cumhurbaşkanı
 Yargı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli (40 soru X 2,5 p)

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

UYARI: Final sınavına benzer sorular olacaktır. Ancak sorular aynı olmayacağından lütfen soruları dikkatli okuyunuz.

ARŞİV

2018-2019 Güz dönemi bütünleme sınav duyurusu

 

2018-2019 BÜTÜNLEME SINAVI DUYURUSU

 

A. ANAYASA (SBKY)

1- Sınav Konuları
 Yasama, yürütme, yargı
 Hükümet sistemleri
 Demokrasi
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 1982 Anayasasının son hali bakımından yukarıdaki konular

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

 

B. ANAYASA HUKUKU (İktisat/Maliye)

1- Sınav Konuları
 Demokrasi
 Seçim sistemleri ve siyasal partiler
 Temel haklar ve özgürlükler
 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
 1982 Anayasasının sistematiği
 Anayasanın temel ilkeleri
 TBMM kuruluş, görev ve yetkileri
 Cumhurbaşkanı
 Yargı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası bulundurunuz
 1982 Anayasasını baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

 

C. CEZA HUKUKU

1- Sınav Konuları
 Suç sayma teorileri
 Ceza genel teorisi
 Fail, mağdur, af, zamanaşımı vb konular
 TCK Özel hükümler kitabının tamamı

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TCK bulundurunuz
 TCK Özel hükümler kitabını baştan sona okuyunuz
 Derste üzerinde suç tiplerine özellikle çalışınız
 Geçmiş yılların sorularını inceleyiniz

 

D. İNSAN HAKLARI

1- Sınav Konuları
Tüm dönemden (vize konuları dahildir)

2- Soru Tarzı
Çoktan seçmeli

VİZE ve FİNAL için verilen çalışma sorularından toplam 25 soru sorulacaktır.

3- Tavsiyeler
 Sınava gelirken yanınızda yeni basım bir TC Anayasası, İHEB ve AİHS bulundurunuz
 1982 Anayasasının temel haklar özgürlükler kısmı ile İHES ve AİHS baştan sona okuyunuz
 Sadece derste anlatılanlar değil, aynı zamanda verilen ve tavsiye edilen okuma ödevlerini yerine getiriniz
 Lütfen geçmiş yılların sorularını ve çalışma sorularını inceleyiniz.