ÖDEVLERLE İLGİLİ DUYURU

YÜRÜTMEKTE OLDUĞUM YÜKSEK LİSANS DERSLERİ İÇİN DUYURU VE ÖNERİLER

 

ÖDEV PLANI SUNMA

 

ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kısa Ödev Sunum Devam Final Ödevi
%10 %30 %10 %50

 

Kısa ödev:  “Anayasacılık ve insan hakları ilişkisini anlatınız.”

 

Kısa ödev teslim tarihi: 18 Kasım 2019 saat: 17.00

Not: El yazısı ile yazılacaktır. Dipnot veya parantez içi atıf yapılmayacak; onun yerine metin içinde, “A yazarına göre, B yazarına göre” şeklinde yararlanılan kaynaklar belirtilebilecektir. Yazının şahsınızın görüşlerini içermesi önemlidir.

 

Sunumlar

Ödev konularının 15-25 dakika anlatılmasıdır.

Video, slayt hazırlayıp hazırlamamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Dersi alan tüm öğrencilerin sunumlara katılması, sunumu değerlendirilmesi ve soru sorması zorunludur.

 

Sunum tarihleri:

1. Grup 2 Aralık 2019 Pazartesi
2. Grup 9 Aralık 2019 Pazartesi

 

 

Final Ödevi

Seçilen konuyla ilgili bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırlanan 5000 kelime üzerinde hazırlanan yazılı metindir.

Nasıl hazırlanacağı, dipnot gösterimi vs için bkz. SEMİNER KILAVUZU

 

Son Teslim Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba saat: 16.00

 

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma  saat 16.00

(https://veyseldinler.com/yuksek-lisans-odevlerinin-butunlemede-teslimi/)

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar

 

 

KRİMİNOLOJİ TEORİLERİ

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kısa Ödev Sunum Devam Final Ödevi
%10 %30 %10 %50

 

Kısa ödev:  “Kriminoloji öğrenmek, topluma ve özellikle toplumda suç ve sapma olgularına bakış açınızda ne gibi değişiklikler meydana getirdi? Verilen okuma önerileri doğrultusunda ve kendi fikirlerinizi net bir biçimde ortaya koyar biçimde açıklayınız.”

 

Kısa ödev teslim tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba saat: 17.00

Not: El yazısı ile yazılacaktır. Dipnot veya parantez içi atıf yapılmayacak; onun yerine metin içinde, “A yazarına göre, B yazarına göre” şeklinde yararlanılan kaynaklar belirtilebilecektir. Yazının şahsınızın görüşlerini içermesi önemlidir.

 

Sunumlar

Ödev konularının 15-25 dakika anlatılmasıdır.

Video, slayt hazırlayıp hazırlamamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Dersi alan tüm öğrencilerin sunumlara katılması, sunumu değerlendirilmesi ve soru sorması zorunludur.

 

Sunum tarihleri:

1. Grup 4 Aralık 2019 Pazartesi
2. Grup 11 Aralık 2019 Pazartesi

 

 

Final Ödevi

Seçilen konuyla ilgili bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırlanan 5000 kelime üzerinde hazırlanan yazılı metindir.

Nasıl hazırlanacağı, dipnot gösterimi vs için bkz. SEMİNER KILAVUZU

 

Son Teslim Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba saat: 16.00

 

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma saat 16.00

(https://veyseldinler.com/yuksek-lisans-odevlerinin-butunlemede-teslimi/)

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar

 

 

CEZA ADALET SİSTEMİ

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kısa Ödev Sunum Devam Final Ödevi
%10 %30 %10 %50

 

Kısa ödev:  “Ceza adalet sisteminde bilirkişinin görevini ve sorumluluğunu; “ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır” ve “şüpheden sanık yararlanır” ilkesini dikkate alarak, verilen okuma önerileri doğrultusunda ve kendi fikirlerinizi net bir biçimde ortaya koyar biçimde açıklayınız”

 

Kısa ödev teslim tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba saat: 17.00

Not: El yazısı ile yazılacaktır. Dipnot veya parantez içi atıf yapılmayacak; onun yerine metin içinde, “A yazarına göre, B yazarına göre” şeklinde yararlanılan kaynaklar belirtilebilecektir. Yazının şahsınızın görüşlerini içermesi önemlidir.

 

Sunumlar

Ödev konularının 15-25 dakika anlatılmasıdır.

Video, slayt hazırlayıp hazırlamamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Dersi alan tüm öğrencilerin sunumlara katılması, sunumu değerlendirilmesi ve soru sorması zorunludur.

 

Sunum tarihleri:

1. Grup 3 Aralık 2019 Pazartesi
2. Grup 10 Aralık 2019 Pazartesi

 

 

Final Ödevi

Seçilen konuyla ilgili bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırlanan 5000 kelime üzerinde hazırlanan yazılı metindir.

Nasıl hazırlanacağı, dipnot gösterimi vs için bkz. SEMİNER KILAVUZU

 

Son Teslim Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba saat: 16.00

 

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma saat 16.00

(https://veyseldinler.com/yuksek-lisans-odevlerinin-butunlemede-teslimi/)

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar

 

 

ARŞİV

2018-2019 Bahar dönemi ödevlerle ilgili duyurular

SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kısa Ödev Sunum Devam Final Ödevi
%10 %30 %10 %50

 

Kısa ödev:  “Temsilde adalet ve yönetimde istikrar meselesinde Türkiye’deki yeni hükümet sistemini de göz önünde bulundurarak çözüm önerilerinizi yazınız.”

Kısa ödev teslim tarihi: 22 Nisan 2019 saat: 17.00

Not: El yazısı ile yazılacaktır. Dipnot veya parantez içi atıf yapılmayacak; onun yerine metin içinde, “A yazarına göre, B yazarına göre” şeklinde yararlanılan kaynaklar belirtilebilecektir. Yazının şahsınızın görüşlerini içermesi önemlidir.

 

Sunumlar

Ödev konularının 15-25 dakika anlatılmasıdır.

Video, slayt hazırlayıp hazırlamamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Dersi alan tüm öğrencilerin sunumlara katılması, sunumu değerlendirilmesi ve soru sorması zorunludur.

 

Sunum tarihleri:

1. Grup 21 Mayıs 2019 Salı
2. Grup 28 Mayıs 2019 Salı

 

 

Final Ödevi

Seçilen konuyla ilgili bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırlanan 5000 kelime üzerinde hazırlanan yazılı metindir.

Nasıl hazırlanacağı, dipnot gösterimi vs için bkz. SEMİNER KILAVUZU

 

Son Teslim Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma saat: 16.00

 

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 5 Temmuz 2019 (https://veyseldinler.com/yuksek-lisans-odevlerinin-butunlemede-teslimi/)

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar

 

 

 

 

DELİL HUKUKU VE OLAY YERİ İNCELEME

 

Ölçme ve Değerlendirme

Sunum Devam Final Ödevi
%30 %10 %60

 

 

Sunumlar

Ödev konularının 15-25 dakika anlatılmasıdır.

Video, slayt hazırlayıp hazırlamamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Ödev konusu gereği farklı mizansenler ve sahneler oluşturulup, bunun üzerine de anlatım yapılabilir.

Dersi alan tüm öğrencilerin sunumlara katılması, sunumu değerlendirilmesi ve soru sorması zorunludur.

(Lütfen mazeretiniz varsa başka güne saklayınız ve mümkün mertebe sunumlara iştirak ediniz.)

 

Sunum tarihleri:

1. Grup 17 Mayıs 2019 Cuma
2. Grup 24 Mayıs 2019 Cuma
3. Grup 31 Mayıs 2019 Cuma

 

Not: 31 Mayıs 2019 sonrası sunum yapılması mümkün değildir. Bu sebeple herhangi bir tarih için uygun olmamanız halinde, lütfen önceki bir tarihte sunum yapmayı talep ediniz.

 

Delil Hukuku ve Olay Yeri İnceleme dersi için 3 farklı türde çalışma yapılabilir.

 

Teorik Çalışma Senaryo Dosya İncelemesi
Delil hukuku, olay yeri inceleme konularının herhangi birinin, teorik olarak ele alınması; konu hakkındaki literatür ve uygulamalar hakkında akademik yönteme uygun, sistematik bir yazılı anlatım. Hayali olarak oluşturulan bir suç olayının, adli bilimsel veriler kullanılarak nasıl çözülebileceğinin bir film-oyun senaryosu şeklinde aktarılması. Gerçekte meydana gelmiş adli bir vakada, gerçek isim ve adreslerin gizlenerek, yapılan olay yeri incelemesinde ve delillerin toplanmasındaki eksikler, yeterlilikler ve esasta olması gerekenler tartışma konusu yapılacaktır.

 

 

 

Final Ödevi

Seçilen konuyla ilgili bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırlanan 3500 kelime üzerinde hazırlanan yazılı metindir.

Nasıl hazırlanacağı, dipnot gösterimi vs için bkz. SEMİNER KILAVUZU

 

Son Teslim Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma saat: 16.00

 

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 5 Temmuz 2019 (https://veyseldinler.com/yuksek-lisans-odevlerinin-butunlemede-teslimi/)

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar

2018-2019 Güz dönemi ödevlerle ilgili duyurular

22-26 Ekim 2018 içinde bulunan hafta itibariyle derslerimizde 5. haftayı tamamlamış olacağız. Bu sebeple bazı hususların gecikmeden yerine getirilmesinde yarar vardır.

Tüm yüksek lisans dersleri için dersin ölçülmesi aynı biçimdedir:

 • %10 derse devam puanı
 • %10 dersi alan tüm öğrencilerin aynı konuda el yazısı ile yazacağı KISA ÖDEV.
 • %30 Öğrencinin kendi belirlediği ÖDEV SUNUMU
 • %50 en az 5000 kelimeden oluşan, tez/makale yazım kurallarına uygun sunulmuş FİNAL ÖDEVİ

 

KISA ÖDEV

 • Kısa ödev tüm öğrenciler için aynı konudur
 • Kısa ödev el yazısı ile yazılacaktır. Öğrencinin okuduklarından kendi özgün görüşünü, 3-4 sayfa iletmesi beklenir.
 • SON TESLİM TARİHİ: 26-30 Kasım 2018 haftası, ders saati.
 • KISA ÖDEV KONULARI

ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI – “Anayasacılık ile demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz”

İNSAN HAKLARI TEORİSİ – “İnsan hakları suçlu/terörist haklarıdır, argümanına karşı insan hakları gerçeğini ve önemini anlatınız.”

SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ – “Temsilde adalet ve yönetimde istikrar meselesinde Türkiye’deki yeni hükümet sistemini de göz önünde bulundurarak çözüm önerilerinizi yazınız.”

CEZA ADALET SİSTEMİ – “Şüpheden sanık yararlanır ilkesini anlatarak, adaletin sağlanmasında bilirkişinin üzerine düşen vazifeyi değerlendiriniz.”

 

NOT: Dersi alan tüm öğrenciler aynı konuda -EL YAZISI İLE YAZILMIŞ- ödev teslim edeceklerdir.

 

KISA ÖDEV TESLİM TARİHİ

Hafta Son teslim tarihi
SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ 10 26 Kasım 2018
ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI 10 28 Kasım 2018
ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI 10 28 Kasım 2018
İNSAN HAKLARI TEORİSİ 10 28 Kasım 2018
CEZA ADALET SİSTEMİ 10 30 Kasım 2018

 

ASIL ÖDEVLER

Her öğrenci ayrı bir konu seçecektir.

Sunum + yazılı ödev tesliminden oluşur.

15-20 sayfalık bir makale teslimi beklenir.

 

ÖDEV KONULARI

 • Her ders için ödev konuları özgün bir biçimde öğrenci tarafından belirlenir. Öğretim üyesi sadece dersin konusuna girip girmemesi bakımından konuyu değiştirebilir veya öneride bulunabilir.
 • Ödev konusunu belirlemeden önce SEMİNER KILAVUZU (http://veyseldinler.com/wp-content/uploads/2018/07/seminer_kilavuzu_2._versiyon1-libre.pdf) indirilmek ve okunmak zorundadır. Bu sizin nasıl ödev konusu belirleyeceğinize, nelere dikkat edeceğinize, bunu nasıl planlayıp yazacağınıza önemli bir katkı sağlayacaktır. 5. Hafta içinde mutlaka okunmuş olmalıdır.
 • Ödev konusu en geç 22-26 Ekim tarihleri arasında bildirilmek zorundadır. Lütfen 5. Hafta konunuzu belirlemiş, en azından üzerinde düşünmüş olarak geliniz.
 • Sunumlar 10-28 Aralık 2018 haftasında yapılacaktır. Hangi hafta kimin sunum yapacağı, 5. Hafta kura yoluyla belirlenecektir.

 

ÖDEV SUNUMLARI İÇİN ÇİZELGE

Hafta Sunum tarihi Sunum yapacak grup
SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ 13 17 Aralık 2018 Birinci grup
14 24 Aralık 2018 İkinci grup
ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI (tezsiz) 14 26 Aralık 2018 Birinci grup
ANAYASACILIK VE İNSAN HAKLARI (tezli) 12 12 Aralık 2018 Birinci grup
13 19 Aralık 2018 İkinci grup
14 26 Aralık 2018 Üçüncü grup
İNSAN HAKLARI TEORİSİ 13 19 Aralık 2018 Birinci grup
14 26 Aralık 2018 İkinci grup
CEZA ADALET SİSTEMİ 12 14 Aralık 2018 Birinci grup
13 21 Aralık 2018 İkinci grup
14 28 Aralık 2018 Üçüncü grup

 

FİNAL ÖDEVİ SON TESLİM TARİHİ: 9 Ocak 2019 Çarşamba (tüm dersler için)

Bu tarihten sonra final ödevi kabul edilmeyecektir.

Bütünlemeye kalanlar için son ödev teslim tarihi: 6 Şubat 2019

Bu tarih itibariyle GEÇER ÖDEV teslim etmeyenler dersten başarısız kabul edilecektir.

 

Bu tarihlerin son tarihler olduğu unutulmamalıdır. Daha önce ödev teslimi geçerlidir.

LÜTFEN ödevlerinizi teslim etmeden önce dersler esnasında veya uygun olduğum zamanlarda kontrol edilmesini sağlayınız.

DERSLER SEKMESİ (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-dersler/) size derslerle ilgili her türlü bilgiyi sağlamaktadır.

Her bir ders için ödev konuları, o dersin sayfasında verilmiştir. Lütfen ilgili sayfaya bakınız.

Ayrıca DUYURULARI (http://veyseldinler.com/yuksek-lisans-duyuru-sayfasi/) takip ediniz.

 

Başarılar