Eğitim Faaliyetleri

Dersler

CLASSES

Lisans
undergraduate

Mevcut Dersler

Anayasa

Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku

Seminer

Introduction to Law

List of undergraduate courses

Constitutional Theory
Constitutional Law
Turkish Constitutional Ordr
Criminal Law
Seminar
Introduction to Law

Geçmiş Dersler

İnsan Hakları

Ceza Usul Hukuku

İdare Hukuku

İdari Yargı

Borçlar Hukuku

List of undergraduate courses (formerly)

Human Rights
Criminal Procedure Law
Administrative Law
Administrative Jurisdiction
Law of Obligations

Yüksek Lisans
master

Mevcut Dersler

Anayasacılık ve İnsan Hakları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri

Kriminoloji Teorileri

Uluslararası Suçlar ve Ceza Mahkemeleri

Ceza Adalet Sistemi

Delil Hukuku ve Olay Yeri İnceleme

List of master courses

Constitutionalism and Human Rights
Political Parties and Electoral Systems
Criminological Theories
International Crimes and Criminal Courts
Criminal Justice System
Law of Evidence and Crime Sceene Investigation

Geçmiş Dersler

Anayasa Teorisi

Türk Anayasa Tarihi

İnsan Hakları Teorisi

Türkiye'de Suç ve Ceza Politikaları

Ceza Hukukunda Temel Kavramlar

List of master courses (formerly)

Constitutional Theory
Historiy of Turkish Constitutionalism
Human Rights Theory
Crime and Pepal Policies in Turkey 
Basic Concepts of Criminal Law

Doktora
doctorate

Mevcut Dersler

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri

Siyasal Katılım Hakları

List of doctoral courses

Comparative Governmental Systems
Political Participation Rights

Ders Verme Hareketliliği

ERASMUS+ EXCHANGE PROGRAMME

[18 Mart – 22 Mart 2019] ERASMUS Teaching Staff Mobility

The University of Zielona Góra/Polonya. Faculty of Law and Administration

Constitutional System of Turkey

[27 Nisan – 1 Mayıs 2015] ERASMUS Teaching Staff Mobility

West University of Timişiora/Romanya. Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences

Governmental System of Turkey

[15-26 Nisan 2013] ERASMUS Teaching Staff Mobility

University of Ss. Cyrill a Metodius in Trnava/Slovakya Faculty of Arts

Turkey: A Multicultural Society (Political Culture in Turkey)

[9-18 Mayıs 2012] ERASMUS Teaching Staff Mobility

Szczecin University/Polonya Faculty of Law

Constitutional System of Turkey (A comparative Study on Constitutional Systems of Turkey and Poland)

Tez ve Proje Danışmanlığı

THESIS ADVISORY

Cafer Okyay, [2018], Türkiye’de Anayasacılık Anlayışı Olarak Tepkisellik (1960-1982 Dönemi), Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye.

İpek Doğan, [2018], Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme: Sorunlar ve Öneriler, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye.

Hazar Çoli, [2016], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversite Öğrencilerinde Suç Korkusu, Yakın Doğu Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa-KKTC.

ADVISORY OF (NON-THESIS) MASTER PROJECT

Hasan Özdemir, [2019], Kargı İlçesi Örneğinde Seçmen Davranışı, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Bayrak Ufuk, [2018], İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Küçükali Birtan, [2018], Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Ünal Gülçin, [2017], Türkiye’de İfade ve Basın Özgürlüğü Sorunu, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Sertifikalar

CERTIFICATES

[25 Aralık 2016]

Human Rights for Open Societies

Utrecht University, Online Kurs: coursera.org

[25-26 Ekim 2014]

NVivo ile Nitel Veri Analizi Çalıştayı

Nitel Araştırma Merkezi, Ankara

[18 Haziran 2007]

THE UNITED NATIONS MEDAL (Birleşmiş Milletler Madalyası)

UNMIL, Monrovia, Libera

Olay Yeri İnceleme Sertifikaları

 Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Temel Eğitim KursuEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Ankara [4 Şubat-19 Nisan 2002]

Su Ortamıyla İlgili Kriminal İncelemeler KursuEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Ankara [8-10 Kasım 2002]

KPL İz İnceleme Şube Müdürlüğü Tanıtıcı Eğitim SemineriEGM KPL Dairesi Başkanlığı, Antalya [21-23 Ekim 2003]

Olay Yeri İnceleme ve Delillerin Değerlendirilmesi İhtisas SemineriEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Didim/Aydın

[3-5 Eylül 2003]

I. Adli Antropoloji Kursu, DTCF Antropoloji Bölümü ve Adli Bilimciler Derneği, Ankara [5-7 Şubat 2005]