Eğitim Faaliyetleri

Lisans

UNDERGRADUATE

Mevcut Dersler

Anayasa [DERS] [BİLGİ]

Anayasa Hukuku [DERS] [BİLGİ]

Türk Anayasa Düzeni [DERS] [BİLGİ]

Ceza Hukuku [DERS] [BİLGİ]

Introduction to Law [COURSE] [INF.]

Constitutional Law [COURSE] [INF.]

Turkish Constititutional Order [COURSE] [INF.]

Seminer [DERS] [BİLGİ]

Sağlık Kurumlarında Adli Olay Yönetimi [DERS] [BİLGİ]

İş Hukuku [DERS] [BİLGİ]

List of undergraduate courses

Constitutional Theory [TUR]
Constitutional Law [TUR]
Constitutional Theory [ENG]
Turkish Constitutional Order [TUR]
Turkish Constitutional Order [ENG]
Criminal Law [TUR]
Introduction to Law [ENG]
Seminar [TUR]
Criminal Investigation in Healthcare [TUR]
Labour Law [TUR]

Geçmiş Dersler

İnsan Hakları [DERS] [BİLGİ]

Ceza Usul Hukuku [DERS] [BİLGİ]

Hukukun Temel Kavramları [DERS] [BİLGİ]

İdare Hukuku [DERS] [BİLGİ]

İdari Yargı [DERS] [BİLGİ]

Borçlar Hukuku [DERS] [BİLGİ]

List of undergraduate courses (formerly)

Human Rights [TUR]
Criminal Procedure Law [TUR]
Basic Concepts of Law [TUR]
Administrative Law [TUR]
Administrative Jurisdiction [TUR]
Law of Obligations [TUR]

Yüksek Lisans

MASTERS

Mevcut Dersler

Anayasa Teorisi [DERS] [BİLGİ]

Hükümet Sistemleri ve Siyasal Rejimler [DERS] [BİLGİ]

Türk Anayasa Tarihi [DERS] [BİLGİ]

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri [DERS] [BİLGİ]

Uluslararası Suçlar ve Ceza Mahkemeleri [DERS] [BİLGİ]

Kriminoloji Teorileri [DERS] [BİLGİ]

Ceza Adalet Sistemi [DERS] [BİLGİ]

Delil Hukuku ve Olay Yeri İnceleme [DERS] [BİLGİ]

List of masters courses

Constitutional Theory
Government Systems and Political Regimes
Constitutional History of Turkey
Political Parties and Electoral Systems
Criminological Theories
International Crimes and Criminal Courts
Criminal Justice System
Law of Evidence and Crime Sceene Investigation

Geçmiş Dersler

Anayasacılık ve İnsan Hakları [DERS] [BİLGİ]
İnsan Hakları Teorisi [DERS] [BİLGİ]
Türkiye’de Suç ve Ceza Politikaları
[DERS] [BİLGİ]
Ceza Hukukunda Temel Kavramlar
[DERS] [BİLGİ]

List of masters courses (formerly)

Constitutionalism and Human Rights
Human Rights Theory
Crime and Pepal Policies in Turkey 
Basic Concepts of Criminal Law

Doktora

DOCTORATE

Mevcut Dersler

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri [DERS] [BİLGİ]

Siyasal Katılım Hakları [DERS] [BİLGİ]

List of doctoral courses

Comparative Governmental Systems
Political Participation Rights

Ders Verme Hareketliliği

ERASMUS+ EXCHANGE PROGRAMME

[18 Mart – 22 Mart 2019] ERASMUS Teaching Staff Mobility

The University of Zielona Góra/Polonya. Faculty of Law and Administration

Constitutional System of Turkey

[27 Nisan – 1 Mayıs 2015] ERASMUS Teaching Staff Mobility

West University of Timişiora/Romanya. Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences

Governmental System of Turkey

[15-26 Nisan 2013] ERASMUS Teaching Staff Mobility

University of Ss. Cyrill a Metodius in Trnava/Slovakya Faculty of Arts

Turkey: A Multicultural Society (Political Culture in Turkey)

[9-18 Mayıs 2012] ERASMUS Teaching Staff Mobility

Szczecin University/Polonya Faculty of Law

Constitutional System of Turkey (A comparative Study on Constitutional Systems of Turkey and Poland)